Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Aangesloten zorgboerderijen in Friesland

Gericht zoeken
Geef hieronder uw wensen aan.
Nog plek:
   Alleen zorgboerderijen waar nog plek is
Doelgroep:

Zorgvorm:

Andere provincie:

Kwaliteitssysteem:
  alle zorgboerderijen
  alleen zorgboerderijen met een kwaliteitskeurmerk
Er zijn 54 boerderijen gevonden.
Klik op de naam van een zorgboerderij voor meer informatie.

Zorgboerderijen met een achter de naam, hebben het
kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg gekregen.
Zorgboerderijen met een achter de naam, hebben het
HKZ keurmerk.

Blessum - De Buorren Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Boazum - De Tuorrebout Logeerboerderij Boazum Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Bontebok - Balstien Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Boornbergum - De Vonk Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
De Knipe - It Wolwźzen leren werken wonen Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg Deze boerderij heeft het HKZ keurmerk
De Westereen - SanjesZoo Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Drachtster Compagnie - Helianthus Zathe Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Drachtster Compagnie - Het Midden Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Drachtstercompagnie - Zorgboerderij 'It Fallaet' Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Drogeham - Hamster Mieden Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Elsloo - De Stobbepoele Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Engwierum - Vento Verde Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Engwierum - Het Pompsterryt Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Ferwert - Samen Thuis Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Fochteloo - zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg Deze boerderij heeft het HKZ keurmerk
Fochteloo - De Flint Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Fochteloo - Onder de Linde Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Fochteloo - De Fochtel Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Giekerk - V.O.F. Zorgboerderij Buitenrust Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Grou - De Meezinger Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Haskerhorne - Stichting Zorgboerderij BoerenBlij Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Hommerts - Jeltehof
IJlst - Zo Gek Nog Niet Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Jubbega - DOKS Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Klooster-Lidlum - Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve
Koarnjum - Zorgdierenpension Op Famke's Pleats Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Kollum - Elzenhiem Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Kollumerzwaag - Marien Zathe
Langedijke - De Binnenplaats Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Lollum - Arum - Recreatieboerderij Slachtehiem Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nieuwehorne - Dagbesteding Het Sleutelbos Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nij Beets - 't Boerehiem Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nij Beets - De Ripen Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nijega - De Bokkesprong Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nijeholtwolde - Phoenix Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Nijhuizum - Boerderijnummer 15 Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oenkerk - Moai Seldsum Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oenkerk - Bedriuwenpleats It Aventoer Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oentsjerk - Paard- en dagbesteding centrum Būtenśt Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oosterwolde - De Gaegelpolle Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oudehorne - 't Hummelhūs Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Oudemidrum - Tusken Bosk en Mar Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Parrega - It Surein Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Parrega - Veldzicht Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Pietersbierum - Gerbranda State Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Raard - De Iik Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Snikzwaag - De Zwagemer Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Spannum - Donia State Wester Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Twijzelerheide - De Witrik Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Tytsjerk - St. Stay & Pray Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Tzum - Zorghoeve Tritzum Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Wijnjewoude - A&B dagbesteding BV Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Wijnjewoude - De Twa Būken Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg
Wjelsryp - Zorgboerderij de Ferbining Deze boerderij heeft het kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg