Boerderij Prins, Locatie Donderen

Brandoefening Zuidvelde

Met behulp van een plattegrond en een vlammetje (waxinelichtje) hebben we een brandoefening gedaan. Iedereen had een eigen pion en daarmee verplaatste we ons net zoals we zouden doen als er brand is.

We hebben verschillende situaties geoefend, bijvoorbeeld brand in het hooi op de zolder van de stal of brand in de prullenbak in de kantine. Gelukkig liep het elke keer goed af :-)

29 juli 2019

Lammetjes in Donderen

In Donderen zijn twee nieuwe lammetjes komen wonen. Ze heten Donder en Bliksem.

6 juni 2019

Erkend Leerbedrijf

Op 15 mei is door SBB de erkenning van Boerderij Prins als Erkend Leerbedrijf voor Zorg&Welzijn weer verlengd tot 15-5-2023.

Locaties Donderen en Zuidvelde zijn ook erkend voor een aantal groen-opleidingen.

Zie ook: https://www.stagemarkt.nl/
15 mei 2019

Gereedschap gekeurd

Elke jaar wordt het elektrische gereedschap van Boerderij Prins gekeurd zodat we zeker weten dat er veilig mee gewerkt kan worden.

Ook onze pup is goed gekeurd :-)

26 maart 2019

Keurmerk behaald

In september heeft de audit vanuit de Federatie Landbouw en Zorg plaatsgevonden op de locatie in Veenhuizen en in februari is onze ambulante zorg ge-audit. Wij hebben beide audits goed doorlopen en hebben daarom voor Fleddervoort en onze ambulante zorg het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' ontvangen. 

1 maart 2019

Zoönosencertificaat 2019

Boerderij Prins heeft ook voor 2019 weer het zoönosencertificaat gekregen.
Zoönosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

28 februari 2019

Brandoefening Fleddervoort

Op 19 juni is er samen met de Brandweer een ontruimingsoefening gehouden in Fleddervoort. Alle begeleiders en bewoners waren er bij.

We speelden dat er een auto tegen de gevel was gereden die daarna in brand vloog. Iedereen is gered, gelukkig liep het goed af (ook al was het maar een oefening).

19 juni 2018

Lammetjes geboren in Zuidvelde

Er zijn twee lammetjes geboren in Zuidvelde, een ooi (meisjes-schaap) en een ram (jongetjes schaap).

Omdat ze op Bevrijdingsdag geboren zijn heten ze Free en Dom, van Freedom dat Vrijheid betekent.

5 mei 2018

BHV- en brandpreventietraining

Als onderdeel van de bedrijfshulpverlenings-training (BHV-training) heeft het personeel van Boerderij Prins weer de periodieke brandpreventietraining gevolgd.

Als onderdeel van deze training leren begeleiders ook hoe ze een brand kunnen blussen met een blusdeken. Op de foto zie je hoe een van de begeleiders het vuur dooft op de pop die in brand staat.

4 mei 2018

Zoönosencertificaat 2018

Boerderij Prins heeft ook voor 2018 weer het zoönosencertificaat gekregen.
Zoönosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

1 februari 2018

Nieuwjaarsfeest

Op vrijdag 12 januari was het nieuwjaarsfeest van Boerderij Prins. Henk Wijngaard kwam als verrassing optreden.

16 januari 2018

Opening Winkel Bij LOKAAL Norg

Op vrijdag 16 juni heeft wethouder Kosters Bij LOKAAL, de Wilnkel van Boerderij Prins geopend.

In deze winkel maakt Boerderij Prins de verbinding tussen het dorp Norg (met al haar recreatieve activiteiten) en Donderboerkamp (voormalig munitieterrein) van Boerderij Prins.
In de winkel wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten: aandacht voor talent en openheid. We laten zien waar, hoe en door wie producten worden gemaakt.
In de winkel worden producten verkocht die door onze deelnemers worden gemaakt, naast producten van lokale ondernemers en 2e hands- en vintage spullen. Ook is in de winkel een flex-werkplek beschikbaaar.

19 juni 2017

Brandoefening Fleddervoort

De brandweer heeft op onze woonlocatie Fleddervoort een brandoefening gehouden. 

De brandweer speelde dat ze een brand moesten blussen die ontstaan was door een in brand gevlogen wasmachine. De oefening ging goed en de bewoners van Fleddervoort vonden het leuk om de brandweer in hun Fleddervoort in actie te zien. Zij weten nu goed waar de nooduitgangen zijn en wat ze moeten doen bij brand.

19 juni 2017

1e kalfje geboren in Zuidvelde

Op 4 mei is in Zuidvelde het eerste blaarkop-kalfje geboren. Het is een vrouwtjes koe, een vaars.

4 mei 2017

Lammetjes geboren

In april zijn in Zuidvelde 3 lammetjes geboren. Het zijn 3 rammen (mannetjes schapen).

26 april 2017

Zoönosencertificaat 2017

Boerderij Prins heeft ook voor 2017 weer het zoönosencertificaat gekregen.
Zoönosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

Zie ook: www.gddiergezondheid.nl/zoonosen
24 januari 2017

Keurmerk behaald

In oktober heeft de audit vanuit de Federatie Landbouw en Zorg plaatsgevonden op de locaties in Zuidvelde en Donderen. Wij hebben deze audit goed doorlopen en hebben daarom hebben wij nu voor beide locaties in november het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' ontvangen.

22 november 2016

Donderboerkamp in Norger Courant

Het theehuis De Bosrand tegenover het terrein in Donderen is verkocht een twee nieuwe eigenaren. Zij gaan samen met Staatsbosbeheer en Boerderij Prins een nieuw theehuis in de vorm van een landschapsboerderij bouwen naast het terrein van Donderboerkamp. Ze hopen dat deze boerderij in de voorjaar van 2018 klaar is.

Zie ook: www.dvhn.nl/drenthe/Staatsbosbeheer-wil-boerderij-bij-Noordsche-veld-21671374.html
4 oktober 2016

Kalfje geboren

In Zuidvelde is vorige week een kalfje geboren. Ze heet Summer. Summer verstopt zich nu nog in het hoge gras, maar zal binnenkort naast haar moeder door de wei lopen.

27 juni 2016

Parkietjes geboren

Half mei zijn er jonge parkietjes geboren in Donderen. De ouders zijn erg trots en de babyparkieten maken het goed.

20 mei 2016

Opleiding BHV

In april 2016 hebben alle medewerkers van Boerderij Prins, inclusief een aantal vrijwilligers weer de opleiding gevolgd tot BHV-er. In de opleiding kwamen zowel EHBO, reanimatie, AED als brandbestrijding aan bod.

25 april 2016

Donderen behaald evaluatie

In april 2016 heeft Boerderij Prins voor de locatie in Donderen de positieve beoordeling van de evaluatie van het kwaliteitssysteem ontvangen. De eerste stap naar het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' is daarmee gezet.

In september 2016 vindt op beide locaties de audit plaats. Tijdens de audit wordt het kwaliteitssysteem van Boerderij Prins getoetst door een onafhankelijk auditor. De auditor zal eerst een papieren-controle uitvoeren en komt vervolgens persoonlijk, via een bedrijfsbezoek, op beide locaties controleren of de feitelijke situatie overeenkomst met de eisen die aan het keurmerk zijn gesteld.

6 april 2016

Zoönosencertificaat 2016

Boerderij Prins heeft ook voor 2016 weer het zoönosencertificaat gekregen.
Zoönosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Om te voorkomen dat de deelnemers en bezoekers van de boerderij deze ziektes krijgen, gelden er allerlei maatregelen met betrekking tot de hygiëne rondom de dieren. Ook worden de dieren ingeënt tegen de gevaarlijkste ziekten zoals Q-koorts.

5 januari 2016

Open dag Donderboerkamp

Op 25 oktober vierden de PeerGroup en Boerderij Prins dat zij samen 5-jarig bestaan van Donderboerkamp

De open dag was een groot succes. Op de website van het Roder Journaal kun je de de aankondiging en foto's van de open dag bekijken.

Zie ook: www.roderjournaal.nl/evenementen/34200/open-dag-donderboerkamp-onverwachte-topper/
26 oktober 2015

Op naar keurmerk voor Donderen

Boerderij Prins bestaat uit meerdere locaties, de locatie in Zuidvelde en de locatie in Donderen. De locatie in Zuidvelde (voorheen in Peest) heeft al sinds 2013 het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' van de Federatie Landbouw en zorg. 

Op de locatie in Donderen wordt met hetzelfde kwaliteitssysteem gewerkt, maar deze locatie was tot nu toe nog niet apart aangemeld bij de Federatie Landbouw en zorg. Dit jaar hebben we ook deze locatie aangemeld en vragen wij de Federatie Landbouw en zorg om ons kwaliteitssysteem ook hier te komen controleren. Hiermee hopen wij ook voor de locatie in Donderen het kwaliteitskeurmerk te behalen. 

15 april 2015