Boerderij Prins, Locatie Zuidvelde

Wie zijn we?

Boerderij Prins

Boerderij Prins geeft mensen de mogelijkheid om tijdens het werken op de boerderij zijn of haar eigen kwaliteiten te ontdekken en/ of verder te ontwikkelen. Het benutten van eigen kwaliteiten vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen waardoor een opening ontstaat om mee te doen in de maatschappij. Soms lukt het zelfs om te werken tegen een bepaalde loonwaarde. 

'Natuurlijk in zorg’ is hierbij ons motto. Hiermee doelen wij op onze natuurlijke werkwijze: open, oprecht en puur in onze handelen. Daarnaast heeft ons motto betrekking op de natuurlijke omgeving waarin wij werken: een open ruimte met veel planten en dieren.

Vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is, werken wij vanzelfsprekend vraaggestuurd. De wensen, behoeften en mogelijkheden van het individu zijn leidend voor ons handelen.

Boerderij Prins heeft een locatie in Zuidvelde, Donderen en Veenhuizen.


Locatie Zuidvelde

Op onze boerderij in Zuidvelde werken we met een groep van maximaal 9 deelnemers per dag. In Zuidvelde kunnen deelnemers terecht voor kleinschalige dagbesteding. 


Onze doelgroep

Iedere (jong) volwassene die de behoefte heeft aan een veilige omgeving, waarin zowel ruimte is voor het benutten van eigen kwaliteiten als voor eventuele beperkingen, is welkom op Boerderij Prins. Of er nu sprake is van een verstandelijke beperking, autisme, een burn out of psychiatrische of psychosociale problemen, bij voldoende aandacht voor wat goed gaat worden kwaliteiten altijd zichtbaar.


Onze missie 

Het is onze missie om iedereen de mogelijkheid te geven om mee toe doen in de maatschappij. Ieder op het niveau dat past bij zijn of haar wensen, behoeften en mogelijkheden. 


Het werk

Ons werkaanbod

Het grootste deel van het werk is ‘boerderijwerk’:
- het verzorgen van de dieren (paarden, schapen, koeien, konijnen en andere dieren)
- het werken met planten (verbouwen van groenten, hovenierswerk, hooien, kweken van siergrassen)
- het runnen van het huishouden (verzorgen van de lunch, boodschappen doen)
 

Daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten:
- creatief werken (tekenen, schilderen, werken met stof)
- sporten en bewegen (wandelen, fietsen, paardrijden) 


Woonbegeleiding
Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het van belang dat thuis alles op orde is. Boerderij Prins biedt daarom ook begeleiding in de thuissituatie. Vanuit de netwerkmethodiek wordt ondersteuning georganiseerd vanuit het eigen netwerk. De professional komt daardoor meer aan de zijlijn te staan en de zelfredzaamheid wordt vergroot.

In Veenhuizen, Locatie Fleddervoort, is een kleinschalige woongroep waar 6 bewoners elk in een eigen studio wonen. Op Fleddervoort is een beheerdersgezin aanwezig, waardoor er 24 uur per dag begeleiding nabij is. Overdag gaan de bewoners naar een van de dagbestedingslocaties in Donderen of Zuidvelde.


Ons team

Team Boerderij Prins

Hugo Prins en Ina Wiglema zijn de oprichters van Boerderij Prins. Beide hebben een ruime ervaring in de zorg en zijn agogische geschoold op HBO-niveau.

Ina Prins geeft leiding aan het team van locatie Zuidvelde.
Luuk Prins geeft leiding aan het team van locatie Donderen.
Eline Prins geeft leiding aan het team van locatie Veenhuizen en aan het team dat de ambulante begeleiding doet.

Zij worden bijgestaan door goed geschoolde medewerkers die elk hun eigen specialisatie hebben:

- 1 begeleider met een HBO opleiding tot Cultureel Werker
- 12 begeleiders met een agogische opleiding op MBO 4 niveau, waarvan 2 in opleiding tot HBO maatschappelijk werk/ Social Work
- 4 begeleiders met een agogische opleiding op MBO 3 niveau, waarvan 2 in opleiding tot niveau 4
- 2 begeleiders met opleiding MBO Helpende zorg en welzijn 2, waarvan 2 in opleiding tot niveau 3
- 1 begeleider met een MBO opleiding
- 1 huishoudelijk medewerker
- 1 medewerker specifiek voor de winkel met een HBO opleiding
- 1 boekhoudkundig medewerker met HBO niveau
- 1 administratief medewerker met MBO niveau
- 1 beleidsmedewerker kwaliteit met een opleiding op HBO niveau

Daarnaast werken er verschillende vrijwilligers en stagiaires mee op de boerderij ter ondersteuning van het vaste team van medewerkers.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.