Boerderij Prins, Locatie Zuidvelde

Brandoefening Veenhuizen

Op 1 november was er een brandoefening in Veenhuizen. Ouders, verwanten en begeleiders wisten dat er een oefening zou zijn, maar voor de bewoners was het een verrassing.

De brandweer zorgde ervoor dat er rook was in de gang. Toen het brandalarm af ging, was iedereen gelukkig snel buiten. De brandweer redde ook de pop die ze in het washok hadden neergelegd. Alles ging dus goed!

Na afloop konden de bewoners ook vragen stellen aan de brandweer. Daardoor weten we nu dat er speciale stickers zijn voor op de deuren van de studio's waardoor de brandweer kan zien dat ze daar een dier moeten redden. 

1 november 2019

Keurmerk verlengd

Op 24-9-2019 is het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' verlengd. 

Een auditor van de Federatie Landbouw en Zorg heeft op dinsdag 17-9-2019 onze locaties in Zuidvelde en Donderen bezocht en beoordeeld met een positief advies. Er zijn zelfs geen verbeterpunten geconstateerd. 

25 september 2019

Goede oogst!

De gele courgettes in de moestuin doen het goed. Er worden flinke courgettes geoogst!

12 augustus 2019

Brandoefening Zuidvelde

Met behulp van een plattegrond en een vlammetje (waxinelichtje) hebben we een brandoefening gedaan. Iedereen had een eigen pion en daarmee verplaatste we ons net zoals we zouden doen als er brand is. 

We hebben verschillende situaties geoefend, bijvoorbeeld brand in het hooi op de zolder van de stal of brand in de prullenbak in de kantine. Gelukkig liep het elke keer goed af :-)

29 juli 2019

Jonge katjes in Zuidvelde

In Zuidvelde zijn twee jonge katjes komen wonen. Ze heten Baloe en Pumba.

Baloe staat links op de foto en Pumba rechts. 

25 juni 2019

Jonge kanaries geboren

In Zuidvelde zijn Jonge kanaries geboren. We zijn benieuwd welke kleur ze krijgen. 

23 juni 2019

Erkend Leerbedrijf Zorg&Welzijn

Op 15 mei is door SBB de erkenning van Boerderij Prins als Erkend Leerbedrijf voor Zorg&Welzijn weer verlengd tot 15-5-2023. 

Locaties Donderen en Zuidvelde zijn ook erkend voor een aantal groen-opleidingen

Zie ook: https://www.stagemarkt.nl/
15 mei 2019

Gereedschap gekeurd

Elke jaar wordt het elektrische gereedschap van Boerderij Prins gekeurd zodat we zeker weten dat er veilig mee gewerkt kan worden.

Ook onze pup is goed gekeurd :-)

26 maart 2019

Keurmerk behaald

In september heeft de audit vanuit de Federatie Landbouw en Zorg plaatsgevonden op de locatie in Veenhuizen en in februari is onze ambulante zorg ge-audit. Wij hebben beide audits goed doorlopen en hebben daarom voor Fleddervoort en onze ambulante zorg het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' ontvangen. 

1 maart 2019

Zo÷nosencertificaat 2019

Boerderij Prins heeft ook voor 2019 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

28 februari 2019

Brandoefening Fleddervoort

Op 19 juni is er samen met de Brandweer een ontruimingsoefening gehouden in Fleddervoort. Alle begeleiders en bewoners waren er bij.

We speelden dat er een auto tegen de gevel was gereden die daarna in brand vloog. Iedereen is gered, gelukkig liep het goed af (ook al was het maar een oefening).

19 juni 2018

Lammetjes geboren

Er zijn twee lammetjes geboren in Zuidvelde, een ooi (meisjes-schaap) en een ram (jongetjes schaap).

Omdat ze op Bevrijdingsdag geboren zijn heten ze Free en Dom, van Freedom dat Vrijheid betekent.

5 mei 2018

BHV- en Brandpreventietraining

Als onderdeel van de bedrijfshulpverlenings-training (BHV-training) heeft het personeel van Boerderij Prins weer de periodieke brandpreventietraining gevolgd.

Als onderdeel van deze training leren begeleiders ook hoe ze een brand kunnen blussen met een blusdeken. Op de foto zie je hoe een van de begeleiders het vuur dooft op de pop die in brand staat.

4 mei 2018

Zo÷nosencertificaat 2018

Boerderij Prins heeft ook voor 2018 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

1 februari 2018

Nieuwjaarsfeest

Op vrijdag 12 januari was het nieuwjaarsfeest van Boerderij Prins. Henk Wijngaard kwam als verrassing optreden.

16 januari 2018

Opening Winkel Bij LOKAAL Norg

Op vrijdag 16 juni heeft wethouder Kosters Bij LOKAAL, de Wilnkel van Boerderij Prins geopend. 

In deze winkel maakt Boerderij Prins de verbinding tussen het dorp Norg (met al haar recreatieve activiteiten) en Donderboerkamp (voormalig munitieterrein) van Boerderij Prins.
In de winkel wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten: aandacht voor talent en openheid. We laten zien waar, hoe en door wie producten worden gemaakt.
In de winkel worden producten verkocht die door onze deelnemers worden gemaakt, naast producten van lokale ondernemers en 2e hands- en vintage spullen. Ook is in de winkel een flex-werkplek beschikbaaar.

19 juni 2017

Brandoefening Fleddervoort

De brandweer heeft op onze woonlocatie Fleddervoort een brandoefening gehouden. 
De brandweer speelde dat ze een brand moesten blussen die ontstaan was door een in brand gevlogen wasmachine. De oefening ging goed en de bewoners van Fleddervoort vonden het leuk om de brandweer in hun Fleddervoort in actie te zien. Zij weten nu goed waar de nooduitgangen zijn en wat ze moeten doen bij brand. 

19 juni 2017

1e kalfje geboren

Op 4 mei is in Zuidvelde het eerste blaarkop-kalfje geboren. Het is een vrouwtjes koe, een vaars.

4 mei 2017

Lammetjes geboren

In april zijn in Zuidvelde 3 lammetjes geboren. Het zijn 3 rammen (mannetjes schapen). 

26 april 2017

Zo÷nosencertificaat 2017

Boerderij Prins heeft ook voor 2017 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Het certificaat toont aan dat Boerderij Prins er alles aan doet om te voorkomen dat deelnemers en bezoekers deze ziekten kunnen oplopen.

Zie ook: www.gddiergezondheid.nl/zoonosen
24 januari 2017

Keurmerk behaald

In oktober heeft de audit vanuit de Federatie Landbouw en Zorg plaatsgevonden op de locaties in Zuidvelde en Donderen. Wij hebben deze audit goed doorlopen en hebben daarom hebben wij nu voor beide locaties in november het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' ontvangen. 

22 november 2016

Kalfje geboren

In Zuidvelde is vorige week een kalfje geboren. Ze heet Summer. Summer verstopt zich nu nog in het hoge  gras, maar zal binnenkort naast haar moeder door de wei lopen.

27 juni 2016

Parkietjes geboren

Half mei zijn er in jonge parkietjes geboren in Donderen. De ouders zijn erg trots en de babyparkieten maken het goed.

20 mei 2016

Opleiding BHV

In april 2016 hebben alle medewerkers van Boerderij Prins, inclusief een aantal vrijwilligers weer de opleiding gevolgd tot BHV-er. In de opleiding kwamen zowel EHBO, reanimatie, AED als brandbestrijding aan bod.

25 april 2016

Donderen behaald evaluatie

In april 2016 heeft Boerderij Prins voor de locatie in Donderen de positieve beoordeling van de evaluatie van het kwaliteitssysteem ontvangen. De eerste stap naar het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' is daarmee gezet. 

In september 2016 vindt op beide locaties de audit plaats. Tijdens de audit wordt het kwaliteitssysteem van Boerderij Prins getoetst door een onafhankelijk auditor. De auditor zal eerst een papieren-controle uitvoeren en komt vervolgens persoonlijk, via een bedrijfsbezoek, op beide locaties controleren of de feitelijke situatie overeenkomst met de eisen die aan het keurmerk zijn gesteld.

6 april 2016

Zo÷nosencertificaat 2016

Boerderij Prins heeft ook voor 2016 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Om te voorkomen dat de deelnemers en bezoekers van de boerderij deze ziektes krijgen, gelden er allerlei maatregelen met betrekking tot de hygiŰne rondom de dieren. Ook worden de dieren ingeŰnt tegen de gevaarlijkste ziekten zoals Q-koorts.

5 januari 2016

Open dag Donderboerkamp

Op 25 oktober vierden de PeerGroup en Boerderij Prins dat zij samen 5-jarig bestaan van Donderboerkamp.

De open dag was een groot succes. Op de website van het Roder Journaal kun je de de aankondiging en foto's van de open dag bekijken.

Zie ook: www.roderjournaal.nl/evenementen/34200/open-dag-donderboerkamp-onverwachte-topper/
25 oktober 2015

Op naar keurmerk voor Donderen

Boerderij Prins bestaat uit meerdere locaties, de locatie in Zuidvelde en de locatie in Donderen. De locatie in Zuidvelde (voorheen in Peest) heeft al sinds 2013 het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' van de Federatie Landbouw en zorg.

Op de locatie in Donderen wordt met hetzelfde kwaliteitssysteem gewerkt, maar deze locatie was tot nu toe nog niet apart aangemeld bij de Federatie Landbouw en zorg. Dit jaar hebben we ook deze locatie aangemeld en vragen wij de Federatie Landbouw en zorg om ons kwaliteitssysteem ook hier te komen controleren. Hiermee hopen wij ook voor de locatie in Donderen het kwaliteitskeurmerk te behalen.

15 april 2015

Zo÷nosencertificaat 2015

Boerderij Prins heeft ook voor 2015 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Om te voorkomen dat de (agrarisch) medewerkers en bezoekers van de boerderij deze ziektes krijgen, gelden er allerlei maatregelen met betrekking tot de hygiŰne rondom de dieren. Ook worden de dieren ingeŰnt tegen de gevaarlijkste ziekten zoals Q-koorts.

5 januari 2015

Ook in 2015 naar Boerderij Prins

Op 1 januari gaan er dingen veranderen in de zorg. Een deel van de zorg wordt vanaf dan door de gemeenten betaald. BEZINN heeft afspraken gemaakt met alle gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland. Hierdoor kan iedereen die dat wil ook in 2015 naar Boerderij Prins, voor dagbesteding of individuele begeleiding.

22 december 2014

Boerderij Prins in het nieuws

Op 24-10 verscheen er een artikel over het werk van Boerderij Prins in het Dagblad van het Noorden.

24 oktober 2014

Boerderij Prins in het nieuws

Op 16 okotber verscheen er in het Dagblad van het Noorden een artikel over de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe locatie van Boerderij Prins. 

Zie ook: www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/fleddervoort-in-beeld-bij-zorginstelling-11789563.html
16 oktober 2014

Erkend leerbedrijf Groene sector

De erkenning van Aequor is verlengd. Boerderij Prins is weer voor 4 jaar erkend leerbedrijf voor opleidingen in de groene sector.

8 oktober 2014

Brand(oefening) op de boerderij

Op maandag 25 augustus hebben we op onze Boerderij in Zuidvelde een brandoefening gehouden samen met de brandweer van Norg.

Tijdens de oefening speelden we dat er brand was ontstaan in de kantine doordat iemand kleren ging drogen op de kachel (wat we in werkelijkheid natuurlijk nooit zouden doen!). Van schrik had iemand zich verstopt bij de houtblokken in kapschuur.

De brandweer werd geroepen en de zorgboer vertelde dat wij iemand kwijt waren (degene die zich had verstopt). Gelukkig wist de brandweer het vuur te blussen en de persoon bij de houtblokken te redden, waardoor het allemaal goed af liep. 

27 augustus 2014

Erkend leerbedrijf Zorg&Welzijn

De erkenning van Calibris is verlengd. Boerderij Prins is weer voor 4 jaar erkend leerbedrijf voor opleidingen in de sector zorg en welzijn. 

30 juni 2014

Lammetjes op Boerderij Prins

Op vrijdag 18 april is lammetje Chip bij ons op de boerderij komen wonen. Vandaag krijgt Chip er een vriendinnetje bij. Zij krijgt de naam Munk. Chip en Munk worden allebei met de fles groot gebracht. 

Wij vinden het erg gezellig dat Chip en Munk bij ons komen wonen en hopen dat ze goede vriendjes worden met Skipper en Jazz, onze andere Schonebeker-schapen.

23 april 2014

Verder als Boerderij Prins

Met ingang van 1 april 2014 gaat Zorgboerderij Peest verder onder de naam Boerderij Prins.

Per 1 april zijn wij verhuisd naar Zuidvelde. Wij vonden het niet langer passend om te werken onder de naam van onze voormalige vestigingsplaats Peest en hebben daarom de naam van onze boerderij gewijzigd in Boerderij Prins.

1 april 2014

Van Rijn prijst zorgboerderijen

Staatssecretaris Van Rijs prijst in zijn toespraak, tijdens 10-jarig jubileum van de Stichting Landzijde, de meerwaarde/kwaliteit van zorgboeren. Zo noemt hij noemt onder andere:

- Zorgboerderijen zijn een opvallende en waardevolle aanvulling op ons zorglandschap. En heel bijzonder, omdat ze spontaan vanuit de samenleving zijn ontstaan.

- Zorgboerderijen dragen bij aan het langer thuis wonen van mensen; één van de doelstellingen van de rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.

Lees de hele toespraak van Van Rijn via bijgevoegde link.

 

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2014/02/12/van-rijn-prijst-zorgboerderijen.html
26 februari 2014

Jaarverslag 2013 goedgekeurd

Het jaarverslag van 2013 is, na beoordeling door de auditor, goedgekeurd.

In het jaarverslag wordt de kwaliteitscyclus, plannen – uitvoeren – controleren – bepalen vervolgactie (plan – do – check – act), verantwoord. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de eisen voor het behalen van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de landelijke federatie Landbouw en Zorg.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de site van de Federatie Landbouw en Zorg
 

Zie ook: www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=38
5 februari 2014

Zo÷nosencertificaat 2014

Zorgboerderij Peest heeft ook voor 2014 weer het zo÷nosencertificaat gekregen.
Zo÷nosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Om te voorkomen dat de hulpboeren en bezoekers van de zorgboerderij deze ziektes krijgen, gelden er allerlei maatregelen met betrekking tot de hygiŰne rondom de dieren. Ook worden de dieren ingeŰnt tegen de gevaarlijkste ziekten zoals Q-koorts.

13 januari 2014

Keurmerk behaald!

Zorgboerderij Peest heeft het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ behaald. Tijdens de controle in augustus bleek dat de zorgboerderij werkt volgens de werkafspraken die er gelden en dat er goede zorg geleverd wordt aan onze hulpboeren. 

We zijn erg trots op het behalen van het keurmerk van we vinden het fijn dat we nu aan iedereen kunnen laten zien dat wij ook echt kwaliteit leveren!
 

25 september 2013

Zorgboerderij op TV

In de uitzending van Koffietijd op donderdag 9 mei worden de plannen van voormalig munitiedepot Donderboerkamp in Donderen gepresenteerd. In deze uitzending wordt de samenwerking tussen de PeerGroup en Zorgboerderij Peest duidelijk in beeld gebracht.

Nieuwsgierig? Bekijk dan de minuten 26 tot 30 van uitzending 93 van koffietijd via bijgevoegde link.
 

Zie ook: www.koffietijd.nl/video/donderdag-9-mei/
9 mei 2013

Gemeente Noordenveld op bezoek

Op woensdag 24 april bezochten beleidsmedewerkers van de gemeente Noordenveld V.O.F. Zorgboerderij Peest. Het bezoek stond in het teken van kennismaken met de zorg die zorgboerderijen leveren en werd georganiseerd door BEZINN (Boer En Zorg In Noord Nederland). Naast Zorgboerderij Peest hebben de beleidsmedewerkers nog twee andere zorgboerderijen bezocht.
De beleidsmedewerkers waren geïnteresseerd en stelde veel inhoudelijke vragen. Tijdens het bezoek werd duidelijk wat de meerwaarde is van het werken in en met de natuur. Daarnaast merkte de beleidsmedewerkers op dat elke zorgboer werkt vanuit het hart en het belang van cliënten voorop zet.
 

25 april 2013

Onderzoek naar zorgboerderijen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs een onderzoek afgerond naar de consequenties van de overgang van AWBZ naar WMO voor zorgboerderijen in relatie tot mensen met dementie. Volgens het onderzoek zijn zorgboerderijen en mensen met dementie zijn een kansrijke combinatie, op voorwaarde dat gemeenten en zorgboerderijen elkaar weten te vinden.

Via de bijgevoegde link kunt u het volledige verslag van het RIVM lezen.

 

 

Zie ook: www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Gemeenten_en_zorgboerderijen
8 maart 2013

Zo÷nosencertificaat 2013

Zorgboerderij Peest heeft ook voor 2013 weer het zoönosencertificaat gekregen.
Zoönosen zijn ziektes die dieren op mensen kunnen overdragen. Om te voorkomen dat de hulpboeren en bezoekers van de zorgboerderij deze ziektes krijgen, gelden er allerlei maatregelen met betrekking tot de hygiëne rondom de dieren. Ook worden de dieren ingeënt tegen de gevaarlijkste ziekten zoals Q-koorts.
 

Zie ook: www.capraovis.nl/?contentCode=navItem180
9 januari 2013

De boerderij in het nieuws ...

Nieuwsgierig hoe het is om als hulpboer te werken op Zorgboerderij Peest?

Lees het verhaal van een van onze hulpboeren in het artikel uit de wintereditie van het blad van Promens Care:

“ Hallo Allemaal, Ik ben Trienco Harms en woon en werk op de zorgboerderij in Peest.

Ik woon en werk hier al bijna 5 jaar. Wij hebben hier veel dieren zoals paarden, koeien, schapen, geiten, vogels, poezen, konijnen, honden en binnenkort ook varkens. Ook hebben wij hier veel machines zoals maaier, schudder, zweler, kunstmeststrooier enz. Met de machines die ik net opgenoemd heb, werk ik. Om met deze machines te kunnen werken, rij ik op onze trekker met voorlader. Mijn werkzaamheden zijn aan het seizoen verbonden. In het voorjaar moet ik het land klaar maken, dit doe ik eerst met de weidesleper hierna bestrooi ik het land met kunstmest en soms ook met paardenmest. Hierdoor gaat het gras snel groeien. Als het gras lang genoeg is in de zomer dan ga ik het grasland maaien, dit doe ik soms wel tot 22.00 uur. Na het maaien moet ik schudden, dit doe ik soms wel twee keer per dag. Het schudden doen wij omdat het gras dan sneller en beter droogt. Als het gras droog is, dan ga ik het gras zwelen. Bij het zwelen wordt het gras netjes op een rij gelegd zodat het loonbedrijf makkelijk hooipakken kan maken voor ons. Deze hooipakken halen wij zelf weer van het land. Er is er een die rijdt op de trekker en een aantal hulpboeren en ook begeleiders stapelen de hooipakken dan op de kar. Deze hooipakken worden naar de paardenstal gebracht en met behulp van een lopende band op de hooizolder gelegd. Ook halen wij zomers de stropakken op van het land van een boer uit Peest.
Als het zomerwerk erop zit ga ik verder met mijn vaste werkzaamheden zoals koeienstal uitmesten (dit doe ik met de trekker), paardenbak vlak slepen, machines schoonmaken en opruimen voor de winterstalling. Ook zorg ik wel voor het voer bij de koeien en paarden, ik breng ze grote pakken kuilgras. Ik zet de pakken dan neer bij de kapschuur.
Op donderdag rij ik ook nog paard en op vrijdag ga ik mee als hulp bij het mennen. Dan gaan er hulpboeren op de menkar en help ik de koetsier met alles wat bij het mennen komt kijken.
In Peest hebben wij verder nog een groep hulpboeren die werken in de bospoloeg, deze werkt als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer. Wij hebben ook een groep die werkt in de paardenstal en die rijdt ook twee keer per week met de paarden.
Ik hoop dat jullie nu allemaal een idee hebben gekregen van wat ik allemaal in Peest voor werkzaamheden doe als hulpboer.

Met vriendelijke groet, Trienco Harms”

 

7 januari 2013

Gezelligste Pleisterplaats 2012

Zorgboerderij Peest is dit jaar door de Drentse Fiets4Daagse genomineerd voor ‘Gezelligste Pleisterplaats van het Jaar 2012’.
Uiteindelijk zijn we in een spannende finale op een mooie 2e plaats geëindigd. Hier zijn we erg blij mee, maar het motiveert ons ook om volgend jaar op nummer 1 te eindigen!

 

23 november 2012

De zin van Zorgboerderijen

Lees meer over de kwaliteit en doelmatigheid van zorgboerderijen in een onderzoek uitgevoerd door Enrst & Young en het Trimbos Instituut.

Uit het onderzoek blijkt dat de kostprijs voor dagbesteding voor bij grotere zorgboerderijen lager is dan de reguliere vormen van dagbesteding en dat de effecten/opbrengsten gelijkwaardig zijn.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/09/25/de-zin-van-zorglandbouw-publieksrapportage.html?ns_campaign=documenten-en-publicaties-over-het-onderwerp-algemene-wet-bijzonde
10 oktober 2012

Ontdek toekomst Munitiedepot

Laat u verrassen door het verleden en de toekomst van voormalig Munitiedepot Donderen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september. Hugo Prins van Zorgboerderij Peest en Luuk Prins van Donderboerkamp vertellen tijdens een rondleiding over de toekomstige functie van het terrein.

 

Daarnaast is er een expositieruimte met een film, verzorgd door de Historische Vereniging Norch. De heer Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer geeft vanaf 12 uur wandelexcursies langs de raatakkers en grafheuvels op natuurgebied ‘Noordsche Veld’.

 

Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 8 september tussen 11 en 16 uur. Het voormalige munitiedepot ligt aan de weg van Norg naar Donderden (Norgerweg 219, Donderen). De toegang is gratis.

 

5 september 2012

Toekomst van de AWBZ-zorg

Lees meer over de plannen van de overheid met betrekking tot:

  • het terugdraaien van de bezuinigingen op het PGB;
  • het (voorlopig) stopzetten van de overheveling van Begeleiding naar de gemeenten;
  • de mogelijk hogere eigen bijdrage voor AWBZ-zorg;
  • het terugdraaien van de IQ-regel.
Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/vraag-en-antwoord/wat-is-de-overheid-van-plan-met-de-langdurige-zorg-in-de-awbz.html
17 augustus 2012

Fietsvierdaagse in Peest

Woensdag 25 juli was Zorgboerderij Peest een bezichtigingpunt van de fietsvierdaagse.
Alle fietsers konden de monumentale gebouwen, de dieren en de en de moestuin bekijken. Daarnaast was er een kraampje ingericht met daarin inkijkboeken met foto’s van de boerderijen Peest in de 19e eeuw, een flyer over de historie van Peest om mee te nemen en zelfgemaakte spulletjes van de hulpboeren. Daarnaast kon er een gokje gewaagd worden: “Raad het gewicht van de courgette en win een groentepakket”.


Vanaf half 9 fietsten de eersten het erf op. De zelfgemaakte spulletjes, armbandjes en decoratie artikelen, werden door velen bewonderd.Ook het raden van het gewicht van de courgette viel in de smaak. Verschillende strategieën werden ingezet om het groentepakket te winnen: van het vergelijken van het gewicht van de courgette met het gewicht van flesjes water tot aftrekken van het gewicht van het vocht dat in de loop van de dag uit de courgette zou verdampen.

 

Vanaf 11 uur werd het rustiger en was de grootste groep fietsers voorbij. De reacties waren positief en ook de hulpboeren vonden het leuk om te vertellen over hun werk en de dieren op de boerderij.

In totaal reden er zo’n 1500 fietsers door Peest. Naar schatting hebben tussen de 700 en 800 fietsers de boerderij bezocht.

 

Aan het einde van de dag gaf de weegschaal het verlossende antwoord op de prijsvraag: de courgette weegt 1.517 gram. Een van de jongste deelnemers (Marco, 10 jaar) had het gewicht geschat op 1.500 gram, daarmee werd hij de winnaar van het biologische groentepakket. Van harte gefeliciteerd! 

Zie ook: www.peest.eu/drfiets4dgse-2012.html
25 juli 2012

Rijksoverheid over zorgboeren

De rijksoverheid geeft antwoord op de vraag: "Wat is een zorgboerderij?"

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/vraag-en-antwoord/wat-is-een-zorgboerderij.html
25 juli 2012