Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Berkenhoeve, loc. Alteveer 24/89

Wie zijn we?

De Berkenhove biedt dagbesteding aan ouderen vanaf 50 jaar met lichte lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ook ouderen die wachten voor opname in verzorgingingshuis of zelfstandig wonen, kunnen gebruik maken van deze voorziening.
Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte
om het langer vol te houden.

We bieden onze deelnemers:
* Een plek waar ze welkom zijn.
* Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn.
* Een plek waar ze dicht bij de natuur zijn.
* Een gezamenlijk bereidde warme maaltijd
* Begeleiding en zorg op maat

Zorgboerderij de Berkenhoeve is een plaats dicht bij de natuur waar deelnemers welkom zijn. Een plaats waar deelnemers ongedwongen zichzelf kunnen zijn. Een plaats waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.

Het werk

Bezigheden op de Berkenhoeve:

Dierverzorging
Ouderen die daar belangstelling voor hebben, kunnen volop mee leven en meedoen met het wel en wee van de hobby boer.

Erfonderhoud
Er zijn diverse activiteten die samen met Reinier gedaan kunnen worden.

Even helemaal niets
Lekker even helemaal niets. Kijken naar de natuur en de activiteiten van andere deelnemers. Fijn genieten van gedachten en herinneringen. Ook dat is “dagbesteding”.

De groentenkas
In de groentenkas worden de groenten ver-bouwd die in de warme maaltijden worden verwerkt. Deelnemers kunnen helpen bij het onderhoud. De groentenkas is een rolstoeltoegankelijke kas.

Huishoudelijke werkzaamheden

Dagelijks wordt er een aan de deelnemers warme maaltijd geserveerd. Deze maaltijd wordt samen met Gea door deelnemers - die dat willen- bereid.

Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.