De Ganzenhoeve V.O.F.

Wie zijn we?

Geurt en Hanneke Berends runnen samen met Marinus en Marieke zorgboerderij de Ganzenhoeve in Kesteren. Nadat 8 van onze 10 kinderen de deur uitgingen zijn wij gestart met onze zorgboerderij.  In het verleden hadden wij o.a. een  vleesvarkensbedrijf die wij moesten beŽindigen vanwege het feit, dat burgers dichter bij de boerderij kwamen wonen. Op dit moment hebben we boerderijhuisdieren. Hanneke heeft ervaring opgedaan binnen het gezin. Maar ook cursussen op het gebied van begeleiding en sociaal/emotionele ontwikkelingen. Geurt runde het vleesvarkensbedrijf en na de beŽindiging daarvan werkte hij jaren bij een bouwbedrijf.  Marinus heeft een grondverzet bedrijf en op zaterdag is hij samen met zijn vrouw Marieke actief met de kinderen bezig. Johanna, de jongste dochter werkt op zaterdag ook op de Ganzenhoeve. Zij heeft het diploma SAW niveau 4 behaald.  Op onze website http://www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl kunt u meer over ons lezen.


Het werk

Doel en doelgroep
De Ganzenhoeve, gelegen in een mooie omgeving in het buitengebied van Kesteren, wil deskundige begeleiding bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of stoornis. Dat daarbij soms ook lichamelijke beperkingen aanwezig zijn, is geen contra-indicatie.

In een beschermde omgeving willen we samen met de deelnemers werken aan voorop vastgestelde doelen. Tijdens het intakegesprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met de deelnemer en verzorgers/ouders een begeleidingsplan opgesteld voor de eerste twee maanden. Daarin staan de doelen vermeld als bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal en wordt tussentijds geŽvalueerd. Na twee maanden wordt het eerste begeleidingsplan geŽvalueerd en doelen worden opnieuw geformuleerd.


Jaar van opening

Wij zijn in 2012 als zorgboerderij gestart.