Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Golden Raand

Wie zijn we?

'De Golden Raand' is een melkbedrijf van Bas Hofman en Greet Cazemier welke sinds 2002 naast de bestaande werkzaamheden op de boerderij verschillende activiteiten heeft opgestart om een dagbestedings- , werkplek, arbeidstraining of werk-leer traject te bieden aan mensen met een verstandelijke- of psychiatrische beperking. Op dit moment ontvangen wij een groep enthousiaste, met name jonge mensen (maar ook enkele ouderen) op de boerderij van een zeer uiteenlopend functioneringsniveau. Dit vormt een prima mix en de saamhorigheid binnen de groep is zeer groot.

Onze insteek is het bieden van zinvolle dagbesteding en per individu maximaal zijn of haar kwaliteiten en talenten naar voren te laten komen. De begeleiding bestaat uit 8 personen waaronder de meewerkende boer en boerin. Ze zijn gekwalificeerd, enthousiast en bieden mede door het feit dat er vrijwel geen ziekteverzuim is, continuiteit binnen de zorg. Wij werken met 3-4 begeleiders/vrijwilligers en stagiares op een groep van max. 12 clienten. Wij zijn in het bezit van het certificaat kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg.


Het werk

De Golden Raand is een melkbedrijf. Er worden 60 koeien met de robot gemolken en daarnaast is er evenveel jongvee. Het bedrijf is KKM gecertificeerd en heeft een hoge gezondheidsstatus.
Verder zijn er honden, poezen, konijnen, cavia's, geiten, pony's en kippen. Naast de dierverzorging is er een moestuin en een kas gerealiseerd. De eigen producten worden middels een goedlopendee boerderijwinkel en markten verkocht. Daarnaast wordt er paard gereden en regelmatig met een wisselende groep gekookt.
Daarnaast werken wij op locaties De Oude Nadorst, en bieden we arbeidstraining op Camping 2 Bunders en supermarkt Plus in Bedum.
Op alle locaties wordt met werklijstjes gewerkt. Iedereen krijgt aan het begin van de dag een eigen lijstje met daarop de taken die hij of zij doet die dag. Deze lijstjes zijn aangepast op voorkeur en werktempo.
Er kan op verzoek afwisselend op diverse locaties gewerkt worden.


En verder ...

Middels het openstellen van de boerderij geven we zogenaamde hulpboeren de kans om hun dag zinvol in te vullen waarbij hun specifieke hulpvraag en kwaliteiten, plezier en warmte centraal staat. Ook is het mogelijk een leer-werktraject of arbeidstraining te volgen.
De boerderij is een kleinschalige voorziening waardoor het optimaal de mogelijkheid heeft om binnen de begeleiding zorg op maat te bieden. Sinds sept. 2006 wordt er ook op een andere locatis gewerkt en sinds 2014 bieden we arbeidstraining in samenwerking met een camping en een supermarkt om zo de groep klein te houden en de kwaliteit van zorg te waarborgen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2002 als zorgboerderij gestart.