Terug naar Kernwaarden

Op de boerderij word je op taken ingezet waar je goed in bent. Niet zelden leren deelnemers daarbij nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde. Niet zelden komen mensen gesterkt van een zorgboerderij af, vinden vervolgens regulier werk en kunnen daarmee een zelfstandig bestaan opbouwen.