Algemeen

Tjitske Ypma is communicatiemedewerker voor de Federatie Landbouw en Zorg. Je kunt haar bereiken via tjitske.ypma@zorgboeren.nl. Zij kan je helpen aan de juiste telefoonnummers, beeldmateriaal en achtergrondinformatie. 

Zorglandbouw betekent dat mensen zorg krijgen op een boerderij. Zij gaan zich beter voelen door samen met andere mensen te zorgen voor planten of dieren. Voorbeelden van doelgroepen zijn dementerenden, geestelijk of lichameijk beperkten, jongeren of kinderen met een hulpvraag, ex-verslaafden etcetera. Zie ook het artikel over de kernwaarden van de zorglandbouw

De Federatie Landbouw en Zorg ondersteunt haar leden -de regionale organisaties- bij allerlei zaken. Zo heeft ze gezorgd voor een erkend kwaliteitssysteem, brengt ze tweemaandelijks een nieuwsbrief uit voor zorgboeren, organiseert ze een landelijke Dag van de Zorglandbouw, behartigt ze de belangen van zorgboeren in politiek en bij stakeholders als zorgverzekeraars en is ze aanspreekpunt voor de sector bij calamiteiten.

Ook beheert ze deze website en zorgt ook hierbuiten voor informatie vergaring en verspreiding. Bijvoorbeeld door nauw contact te onderhouden met kennisinstellingen en door relaties te onderhouden met zorgboeren in het buitenland. Ze ondersteunt ontwikkelingen van nieuwe takken, zoals onderwijs op de zorgboerderij, en doet in opdracht van ZonMW onderzoek naar een manier om meer kwaliteit te krijgen met minder bureauwerk. Hiervoor kijkt ze naar de kernwaarden.  

 

Kernwaarden zijn de elementaire zaken waar de zorglandbouw voor staat. We hebben er nu zes gedefinieerd, maar ze zijn onderwerp van onderzoek dus mogelijk wijzigt hier nog iets. Goed eten, handen uit de mouwen, huiselijk en persoonlijk, buitenleven, natuurlijk ritme en maatschappelijke participatie zijn nu vastgesteld.