Terug naar Algemeen

De Federatie Landbouw en Zorg ondersteunt haar leden -de regionale organisaties- bij allerlei zaken. Zo heeft ze gezorgd voor een erkend kwaliteitssysteem, brengt ze tweemaandelijks een nieuwsbrief uit voor zorgboeren, organiseert ze een landelijke Dag van de Zorglandbouw, behartigt ze de belangen van zorgboeren in politiek en bij stakeholders als zorgverzekeraars en is ze aanspreekpunt voor de sector bij calamiteiten.

Ook beheert ze deze website en zorgt ook hierbuiten voor informatie vergaring en verspreiding. Bijvoorbeeld door nauw contact te onderhouden met kennisinstellingen en door relaties te onderhouden met zorgboeren in het buitenland. Ze ondersteunt ontwikkelingen van nieuwe takken, zoals onderwijs op de zorgboerderij, en doet in opdracht van ZonMW onderzoek naar een manier om meer kwaliteit te krijgen met minder bureauwerk. Hiervoor kijkt ze naar de kernwaarden.