Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Kruidenhoeve

Wie zijn we?

Onze visie

Graag willen wij via deze weg aandacht vragen voor de vernieuwingen die zich hebben afgespeeld op de Kruidenhoeve, maar ook de vernieuwde weg die wij als Kruidenhoeve in willen slaan.

Missie

De Kruidenhoeve is een zorgboerderij die zorg draagt voor kinderen en jong volwassene met een beperking. Een organisatie die inspeelt op de behoeftes van cliŽnten die vragen om structuur, veiligheid maar vooral plezier.

Daarbij bieden wij ook een veilige thuishaven aan senioren, een plek waar ze terug kunnen gaan naar het vertrouwde van het verleden. Een plek die plaats maakt voor oude rituelen zoals liedjes zingen, helpen in de tuin of huishouding en vooral gezelligheid beleven.

In het verleden hebben wij ons bezig gehouden met de ziektebeelden op het gebied van autisme spectrum stoornis, ADHD, ADD en verstandelijk beperkten. Ondertussen heeft er een hele ontwikkeling plaatsgevonden, een ontwikkeling op het gebied van nieuwe beperkingen en aanvullingen maar ook een ontwikkeling in aanpak, ruimte indelingen en visie.

Specialisatie

De Kruidenhoeve heeft zich gespecialiseerd en ontwikkeld op het gebied van Ďmoeilijk opvoedbare kinderení. Kinderen die tussen en het wal en schip raken, doordat er geen plek voor ze is. Deze plek hebben wij gecreŽerd door een ruimte samen te stellen waarin deze kinderen opgevoed worden tot zelfredzame personen.

Een ruimte die ze structuur en veiligheid biedt, veiligheid om zich te ontwikkelen en aan persoonlijke doelen te werken. De begeleiding is er op gebaseerd om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, maar ook om de kinderen in aanraking te laten komen met samenspel, dagritme en taken.

Onderwijs

Wij ,als Kruidenhoeve, vinden het belangrijk dat kinderen behoed worden voor een terugval. En het uiteindelijk doel dat de Kruidenhoeve zichzelf voorneemt is Ď om kinderen weer te integreren in de dagelijkse samenlevingí. Om dit te kunnen verwezenlijken maken wij de vertaalslag naar hetonderwijs. De Kruidenhoeve biedt kinderen de mogelijkheid om gepast onderwijs te genieten, onderwijs begeleid door leerkrachten die bekend zijn met kinderen met een beperking en/of stoornis.

Actueel

Een ander voornemen dat de Kruidenhoeve wil verwezenlijken is het bieden van een interne organisatie gericht op begeleid wonen en dementie. Dit houdt in dat wij ons willen focussen op begeleiding voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en een laag IQ. Ook bieden wij een plek voor ouderen (Alzheimer/ dementie) die niet meer instaat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen.

Jongeren en ouderen worden begeleid in de dagelijkse bezigheden van het leven. Er wordt hen structuur en regelmaat geboden, die zorgen voor een vast ritme. Er wordt een huiselijke sfeer neergezet waarin plaats is voor persoonlijke interesses en gezamenlijke activiteiten.

'De Kruidenhoeve is een plek voor jong en oud, waar nieuwe herinneringen een plaatsje krijgen en oude herinneringen gekoesterd worden.'


Het werk

Verschillende soorten tuin activiteiten:
Oogsten, poten, telen, verwerken en het onderhouden van planten en kruiden.

Kruiden verwerken tot oliŽn en thee.

Jam, wijn maken.

Kook/bak activiteiten, opdienen en/of serveren in de kruidentuin en restaurant.

Kaarsen maken.

Het verkopen van eigen producten.

De kas onderhouden.

In contact komen met mensen die de kruidentuin bezoeken.

Creatief bezig zijn in de houtbewerking.

Gipsen en betonnen beelden maken.

MozaÔeken.

Huishoudelijke vaardigheden/ zelfredzaamheidtraining


Voor jong en oud

Onze AWBZ erkende zorgboerderij biedt een breed scala aan mogelijkheden om te werken en je lekker te voelen met of zonder handicap. CliŽnten kunnen in een gemoedelijke sfeer zichzelf zijn en genieten van de prachtige natuur en dierrijke omgeving.


Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.