De Nollestee

Wie zijn we?

Zorgkwekerij de Nollestee is opgezet om zorg te verlenen aan mensen die dit nodig hebben. Mensen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijks werk. Van maandag t/m vrijdag zijn twaalf mensen met hun mogelijkheden en beperkingen aan het werk. Op de professioneel en ruim opgezette kwekerij is er voor iedereen een passende bezigheid. Zij worden dagelijks ondersteund en begeleid door twee gediplomeerde begeleiders. Voor iedere deelnemer worden persoonlijke leerdoelen afgesproken. Door de inzet van vrijwilligers is er ruimte voor extra aandacht en ondersteuning. Dagelijks is er een persoonlijk contactmoment met de leiding. Tijdens de maandelijkse vergadering met het team en de medewerkers worden de werkzaamheden en nieuwe plannen besproken. Voor iedereen is er gelegenheid om vragen te stellen en nieuwe ideen voor te leggen aan het team.


Het werk

Op Zorgkwekerij de Nollestee gaan zorg en werk hand in hand. De medewerkers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten op hun eigen tempo en niveau. Daarnaast leren zij onder begeleiding nieuwe vaardigheden. Het werk bestaat uit het kweken en de verkoop van vaste planten. Het hele proces van vermeerderen gebeurt binnen het bedrijf. Op de diverse werkplekken wordt het stek geknipt en gestoken waarna het in n van de vijf kassen op het terrein verder groeit. Na twee keer overpotten zijn de planten geschikt voor verkoop aan particulieren, hoveniers en gemeentelijke plantsoenendienst. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open. De medewerkers helpen de klanten en bedienen onder begeleiding de aangepaste kassa.

In de wintermaanden worden er bloembollen, Blauwe druifjes, opgepot. Dagelijks zijn er een aantal medewerkers bezig met het terrein-onderhoud en grote en kleine technische onderhoudswerkzaamheden.

De medewerkers hebben volgens een weekplanning corveedienst: twee medewerkers verzorgen de koffie en legen de prullenbak, twee medewerkers maken dagelijks de toiletten schoon. Op vrijdag horen daar ook de kantine en werkruimtes bij.


Meer dan werk...

Er is gelegenheid om vaardigheden zoals rekenen en taal te oefenen. Hiervoor is het programma Ambrasoft aangeschaft.

Naast het werk is er ruimte en tijd voor ontspanning. Voor en na werktijd en tijdens de middagpauze is er gelegenheid om spelletjes te doen. Potje voetbal in de Pannakooi bij het terras of darten in het veilige dart-hok; spelletjes aan tafel of op de computer, het hoort allemaal bij onze dagelijkse bezigheden.

Voor Wie

Zorgkwekerij de Nollestee biedt dagbesteding in de vorm van zorg en werk. Dagbesteding is bedoeld voor mensen die speciale zorg nodig hebben door een beperking en niet in het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen. Voor mannen en vrouwen vanaf achttien jaar is er passend werk voor n of meerdere dagen. Mensen met geweldadig en/of verslavingsgedrag kunnen wij niet helpen. Na een intake gesprek volgt er een proefperiode van zes weken met een tussentijds overleg en evaluatiegesprek. Afhankelijk van het evaluatiegesprek en bevindingen door beide partijen, wordt een zorgwerkovereenkomst getekend. Een verzoek om werk kan rechtstreeks ingediend worden bij Cor en Jolanda Joppe of via een zorginstantie. Zorginstanties waarmee de Nollestee samenwerkt zijn; Gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting Zuidwester, Zuidwester Eigenz, Stichting Sjaloomzorg, Samenwerkende Zorgboeren Zuid, Zorgboeren Zuidholland, Stichting MEE.

De Zorgboer

Van 1981 tot 1991 heeft Cor, met zijn ouders, op het akkerbouwbedrijf gewerkt. Cor en Jolanda Joppe zijn sinds 1991 eigenaar van boerderij de Nollestee. In 1993 zijn ze gestopt met het agrarische bedrijf dat voor het grootste deel bestond uit aardappelteelt en handel. Het was hun verlangen om zorg en ruimte te bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. De term zorgboerderij bestond toen nog niet maar dit was wel wat ze voor ogen hadden. Door de jaren heen is de boerderij omgebouwd en uitgebreid tot een professionele zorgkwekerij. Zij bieden de medewerkers een veilige werkplek waarbij aandacht, rust en ruimte de grootst mogelijke aandacht krijgen. De Zorgkwekerij draagt het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboeren, verleent door de Federatie van Landbouw en Zorg.

Het bedrijf

De oorspronkelijke boerderij is voor een groot gedeelte omgebouwd tot zorgkwekerij. Aan de achterzijde van de boerderij zijn in de schuren verschillende werkruimtes, kantoor, kantine en koelcel gerealiseerd. Hierop aansluitend ligt een buiten terrein van twee hectare met daarop vijf kassen en kweekvelden, twee waterbassins, moederplantenveld en voorbeeldborders.

Het team

Cor Joppe heeft de dagelijkse leiding op het bedrijf, onderhoud alle interne en externe contacten en is verantwoordelijk voor zorg, administratie en gewasbescherming.

Jolanda Joppe is mede verantwoordelijk voor administratie en verantwoordelijk voor veiligheid binnen het bedrijf, werkkleding en allerhande huishoudelijke zaken.

Hannie Grinwis is verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en de kwekerij.

Cora Vlietland is vaste invalkracht.

Corrie Schellevis is vaste invalkracht.

Teuni Ras is vaste invalkracht.

Het team wordt ondersteund door een vaste groep vrijwilligers.


Jaar van opening

Wij zijn in 1996 als zorgboerderij gestart.