Zorg-woonboerderij De Poedelick

Wie zijn we?

De Poedelick is een kleinschalige zorgonderneming met acht verblijfsplaatsen voor beschermd wonen en ruimte voor ca 15 cliŽnten voor dagbesteding per dag.

We beschikken hiervoor over een accomodatie waarin activiteitenruimten voor dagbesteding, vijf appartementen (zelfstandige wooneenheden) en drie zit-slaapkamers voor wonen.  We verlenen vooral zorg aan jong-volwassenen met een autisme spectrum stoornis en of een licht verstandelijke beperking en hebben daarvoor gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daarnaast bieden we ook dagbesteding voor ouderen.


Het werk

Wij bieden zorg op maat voor wonen en dagbesteding.     

Iedere zorgvrager bieden wij een passende dagbesteding. Dit varieert van het doen van een binnen- of buitenwerk in groepsverband onder begeleiding, maar ook werktaken zoals het werken in de tuin en groentetuin. 
 

Daarnaast bieden wij beschermd wonen, waarvoor wij zit-slaapkamers en appartementen hebben (24 uur per dag 7 dagen per week) aan (jong-)volwassenen met begeleiding. Zij kunnen met behulp van een job-coach een traject tot plaatsing op de arbeidsmarkt doorlopen met nazorg of anders dagbesteding ontvangen. De deelnemers van de woongroep ontvangen dagelijks begeleiding en individuele coaching op basis van een persoonlijk zorgplan dat we in samenspraak met de cliŽnt opstellen. 


En verder ...

Identiteit
Wij willen werken vanuit een christelijke levensvisie volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wij verwachten van onze deelnemers en gasten dat zij dit met ons delen en zich zonodig hieraan aanpassen.

De zondagsrust vinden wij belangrijk.

Financiering
Bekostiging van uw zorgvraag kan via PGB, Wij hebben raamovereenkomsten met de zorgregio Apeldoorn voor WMO en Beschermd Wonen of particulier. Wij kunnen u daarbij tevens adviseren.

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit een externe toets is gebleken dat het kwaliteitssysteem effectief operationeel is en voldoet aan de voorwaarden van het Kwaliteitssysteem  Zorgboerderijen van Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk is eerst afgegeven op april 2014 (Dagbesteding) en maart 2018 (Wonen) en na verlenging geldig tot april 2020 mits wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in het 'Reglement Branche Certificering Landbouw en Zorg'.  


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.