De Wettering, Locatie Lindenlaan 25

Wie zijn we?

Stichting de Wettering is een kleinschalige, sinds juli 2011 AWBZ erkende, zorginstelling bestaande uit twee locaties: de woon-zorgboerderij aan de Zijvond 4 in Dreumel en de leer-werkboerderij aan de Lindenlaan 25 in Alphen.

Eigenaren zijn Jan en Erika Pijnenburg. Zij wonen met hun gezin op de boerderij aan de Zijvond, in de polder van het land van Maas en Waal, tussen de dorpen Wamel en Dreumel.

De Wettering bestaat uit een scharrelvarkenshouderij, een paardenfokkerij- en rusthuis, en de leer-werk-zorgboerderij met diverse kleine huisdieren, die is ondergebracht in Stichting de Wettering.

Op de Wettering krijgen mensen met een arbeidshandicap de gelegenheid om een zinvolle dagbesteding te hebben, om werkervaring op te doen, maar ook om zich praktisch te scholen en te trainen. Zowel op persoonlijk vlak als op beroepsmatig functioneren.
Juist doordat de Wettering een professioneel, regulier bedrijf is, biedt het de mogelijkheid een goede inschatting te maken van iemands kansen op de arbeidsmarkt.

Wij bieden diverse leerwerktrajecten aan: dagbesteding, leerwerktraject, observatie, sociale activering en de opleidingen dierverzorging en groen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het volgen van een (externe) stage.

Bij de Wettering wordt er gewerkt onder deskundige begeleiding en met persoonlijke aandacht. Dit in een natuurlijke, beschermde, kleinschalige leerwerkomgeving met vaste begeleiders. De mogelijkheden zijn hierbij altijd het uitgangspunt, de zorg is individueel gericht en wordt op maat ingezet.
 


Het werk

Onder deskundige begeleiding worden onderstaande dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd:

- Voeren en water geven aan de varkens, paarden en de kleine huisdieren;
- Dagelijkse verzorging van alle dieren;
- Inrichten en schoonmaken van de verblijven van de dieren;
- Werken met de paarden waaronder paardrijden, longeren en mennen;
- Onderhoud aan de gebouwen, machines en gereedschappen;
- Uitvoeren van eenvoudige reparaties;
- Groenonderhoud aan de erfbeplanting, het gras en de siertuin;
- Werken in de moestuin;
- Bewerken van het grasland;
- Verzorgen van koffie, thee en lunch;
- Schoonmaakwerkzaamheden op het erf, in de verblijfsruimten en de omkleedruimte.

Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning, sport, excursies en uitstapjes. Samen gezellige dingen ondernemen.
 


En verder ...

Het doel van Stichting de Wettering is het bevorderen van maatschappelijke participatie voor jong volwassenen die vanwege beperkingen belemmeringen ervaren in het deelnemen aan de samenleving.

Het streven is de afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verkleinen door het aanbieden van scholing en opleiding, werkervaring in de praktijk, sociale activering, dagbesteding, stages en jobcoaching.

De zorg kan worden geleverd in een totaalpakket middels een integraal aanbod van scholing, werk, wonen, zorg en welzijn. 
 

Binnen de Wettering wordt gewerkt met de SPPW methode. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een beperking en is gebaseerd op competentievergroting.

De driehoek: individu – begeleider – paard is binnen de methode SPPW erg belangrijk.

De instructrice stuurt zo aan dat het individu in de omgang met het paard zelf ontdekt welke kwaliteiten naar voren komen.

De interactie met het paard wordt gebruikt als middel om het ‘innerlijke leiderschap’ (empowerment) te ontwikkelen. In de omgang met paarden worden al aanwezige vaardigheden vergroot of worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Het gaat hierbij om het bewust worden van communicatie, het vergroten van het

zelfvertrouwen, het leren verantwoordelijkheid te dragen, zelfreflectie, grenzen stellen, angstreductie, leiding geven, initiatief durven nemen.

Deze vaardigheden worden via deze methode verworven met als doel de cliënten weerbaarder te maken in de maatschappij en om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan lichamelijke conditie en gezondheid.

Sinds eind vorig jaar wordt het therapeutisch paardrijden ook extern aangeboden.

 

 

Zie voor meer informatie onze website: www.dewettering.nl
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.