Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Buitenkans

Wie zijn we?

Zorgboerderij de Buitenkans (www.debuitenkans.com)

Erica van Leeuwen is aan de Jan Miessenlaan 1 1901 MV te Castricum is in 2005 met 'de Buitenkans' gestart. Op een prachtige locatie bieden wij met veel plezier  begeleiding aan veel jonge mensen, verdeeld over diverse groepen:

∑ maandag t/m vrijdag: Dagbesteding van 9.00 tot 16.00 uur aan jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking, autistische stoornissen en gedragsproblematiek. Wij werken met minimaal 1 vaste begeleider op 4 deelnemers. Wij hebben per dag 7Š 8 deelnemers in de dagbesteding.

∑ 7 dagen per week; individuele begeleiding aan leerlingen met een zorgvraag + begeleiding van ouders om de situatie in gezin te ondersteunen en verbeteren.

∑ Zaterdag/ zondag: combinatie individuele en groepsbegeleiding 4 tot 6 kinderen (tot ongeveer 13 jaar) met 2 of 3 vaste begeleiders.

∑ Zaterdag/zondag: combinatie individuele en groepsbegeleiding: 4 tot 6 adolescenten met 2 of 3 vaste begeleiders. 


Het werk

Wat leren deelnemers op Zorgboerderij de Buitenkans?

Op de Buitenkans ervaren onze deelnemers rust, ruimte, uitdaging en een hele duidelijke structuur. Dit schept de voorwaarden, die nodig zijn om tot ontwikkeling te kunnen komen. We bieden veel verschillende activiteiten aan. Deelnemers voelen zich verantwoordelijk, helpen mee de dieren te verzorgen, werken mee op de boerderij, in het atelier, en op dinsdag en woensdag is er een muziekdocente. Daarnaast zijn er activiteiten in de keuken en moestuin. Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden onderhouden we de schoolse vaardigheden, Ďleren vanuit de praktijk Ďen is er veel aandacht voor sociale vaardigheden.


Kwaliteit en kleinschaligheid

Begeleidend team:

Het team begeleiders van de Buitenkans is goed opgeleid: met relevante HBO en MBO opleidingen en onze begeleiders hebben ervaring en hart voor de zaak. Ons vaste team bestaat uit Ton en Erica van Leeuwen, 9 personen in vast betaalt dienstverband en 5 vrijwilligers/ stagiaires.

Erkenning kwaliteitskeurmerk en een professionele aanpak:

Zorgboerderij de Buitenkans heeft een erkenning van het landelijke keurmerk Zorgboeren.

Alle deelnemers hebben een eigen dossier en hierin staan naast alle gegevens de actuele behandelplannen en leerdoelen. Natuurlijk heeft onze boerderij een cliŽntenraad, een klachten commissie, en wordt er een kwaliteitsonderzoek onder deelnemers en ouders gehouden. Daarnaast heeft onze boerderij jaarlijks een controle RI&E en hebben alle begeleiders, vrijwilligers en stagiaires een VOG verklaring.

Erkenning voor zowel PGB als Zorg In Natura

Zorgboerderij de Buitenkans heeft veel kennis in huis over de regelgeving wat betreft een PGB. Onze zorgboerderij heeft ook een erkenning voor Zorg In Natura en contracten afgesloten met BUCH gemeenten.


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.