Den Besselder 'activiteitencentrum'

Wie zijn we?

De groene inspiratiebron van de Achterhoek. Een jong en dynamisch team dat streeft om het buitengebied leefbaar te houden. Maatschappelijk actief op het gebied van zorg(boerderij), sport, recreactie en paramedische dienstverlening. De zorgboerderij neemt een prominente plek in en vormt de basis van Den Besselder. Een gezond buitenleven is het gedachtengoed van Den Besselder en de omgeving van Halle - Heide

 

 

Den Besselder heeft een gekwalificeerde zorgboerderij in de Achterhoek waar mensen met een lichte tot matige beperking gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de zorgboerderij tot zijn beschikking heeft. Het informele karakter maakt deze zorgboerderij uniek.

Den Besselder biedt een plek waar cliënten zich veilig en prettig voelen met als belangrijkste kwaliteiten: aandacht voor de cliënten, wederzijds respect, ruimte, rust en regelmaat.

Cliënten mogen zichzelf zijn en worden uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten in hun persoonlijke, motorische en of sociale ontwikkeling bijvoorbeeld in het samen spelen. Dit alles in een omgeving waar de natuur met de vier seizoenen een belangrijke rol speelt, waardoor er een speciale sfeer ontstaat. Het leren structureren van een dag wordt hierdoor eenvoudiger en geeft de cliënten houvast.

 

Nieuwsgierig?? kijk op www.denbesselder.nl en zie wat Den Besselder nog meer te bieden heeft

 

Activiteiten bekijken van Den Besselder. Like onze facebookpagina https://www.facebook.com/pages/Den-Besselder/161855043884955 of volg ons via twitter en bekijk de activiteiten van Den Besselder

 

 


Het werk

Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van onze
deelnemers stellen we samen een activiteitenplan op.

* Met de jaargetijden mee alle werkzaamheden in groenten- en bloementuin.
* Het verzorgen van de lammetjes en de biggen
* Buiten de seizoensgebonden taken richten we ons op erfonderhoud,
koken en bakken, schoonmaakwerk, mollen vangen, maken we vogelhuisjes etc…

En verder ...

* Mensen met een verstandelijke beperking
* Mensen met een autistische of aan autisme verwante stoornis
* Jongeren die om een andere reden uit de jeugdzorg komen

* Jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt

* Vroege schoolverlaters

Financieringsvormen:
* Voor iedereen met een PGB ( Persoons Gebonden Budget )  

* Voor iedereen met een ZIN - indicatie ( Zorg In Natura )

* Voor andere financieringsvormen of meer weten hierover , neem dan contact met ons op www.denbesselder.nl of mail naar info@denbesselder.nl


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.