Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Doe boerderij An 't Hoag

Wie zijn we?

Doe boerderij “An ’t Hoag” is een kleinschalig bedrijf waar een grote variëteit aan werkzaamheden geboden kan worden in de dierverzorging, de bomen-en plantenteelt, planten-en groenteverkoop en de minicamping. Mart Albers en Patricia Verschuren, beiden SPW-ers, bieden activiteiten voor mensen met een hulpvraag. Hun belangrijkste doelstelling is het bieden van een gevoel van veiligheid en eigenwaarde.


Het werk

De werkzaamheden kunnen zijn:
- het verzorgen van de dieren zoals het voeren, waterbakken schoonmaken, uitmesten van de stal en het instrooien van de stal; klauwverzorging van de geiten, eieren rapen;
- het verzorgen van de planten in de kassen, de groenten in de moestuin door bemesten, schoffelen, beregenen;
- het onderhoud aan de hoogstamfruitbomen zoals fruit plukken, onder begeleiding snoeien;
- het onderhouden van de minicamping, waaronder gras maaien en schoonhouden sanitair.


En verder ...

Op het bedrijf is natuurvriendelijk beheer en respect voor de natuur nog steeds een belangrijk uitgangspunt. De doelgroepen zijn zowel jongere als oudere lichamelijk-en geestelijk gehandicaptenen, van sociaal psychotisch tot psychische hulpvragers. Het bieden van rust, structuur en ritme moet leiden tot het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
De hierboven geschetste werkzaamheden zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die er geboden worden.


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.