Zorgboerderij Groenteboerinnetje

educatie

Juni 2018

Wij kunnen vertellen dat wij sinds ongeveer een half jaar educatie kunnen aanbieden.
Met professionele begeleiding van een leerkracht bieden wij zo nodig educatie wanneer het reguliere onderwijs niet mogelijk is.

Zie ook: www.zorgboerderijgroenteboerinnetje.nl
7 juni 2018