Hendrikahoeve

Wie zijn we?

Hendrikahoeve biedt aan kinderen betrokken & professionele zorg in rust, ruimte en regelmaat

Doelgroep
De Hendrikahoeve is gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van kinderen met een verstandelijke beperking en/of met complexe aandachts- en gedragsstoornissen. Hieronder vallen cliŽnten met autisme, adhd en/of andere aanverwante stoornissen. Tevens zijn er cliŽnten met (lichte) lichamelijke beperkingen.

Het team
De Hendrikahoeve staat onder de bevlogen leiding van Gea ter Heide. Ze heeft als verpleegkundige ruim dertig jaar ervaring bij deze doelgroep. Samen met vier parttimers vormt zij een hecht team wat professionele zorg weet te bieden. Iedereen is gediplomeerd zorgverlener of volgt hiervoor een HBO opleiding.

Sturen op ontwikkeling en maximaal meedoen
Ieder kind dat op de Hendrikahoeve komt heeft zijn beperkingen. Belangrijk is het om hier grondige kennis van te hebben. Nog belangrijker is te kijken en voortdurend te zoeken naar de mogelijkheden en kansen van en voor ieder kind. Steeds weer blijkt dit verrassend veel te zijn. Daar zit voortdurend onze kick in dit werk. Met kennis, veel aandacht en geduld kunnen deze kinderen zich verder ontwikkelen. Door belevingsgericht te werken doen kinderen veel positieve ervaringen op. En hiermee groeit hun gevoel van eigenwaarde.

Samenzorg: ontlasten van de thuissituatie

Het ontlasten van de thuissituatie is in onze zorgvisie en vanuit persoonlijke ervaringen vaak een belangrijke factor. Daarmee is onze zorgboerderij uniek zowel qua doelgroep, qua aanpak als qua positie tussen (PGB-) zorgverleners. Het regelmatig kunnen opladen van de accu is voor de overige gezinsleden een Ďmustí om deze speciale kinderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Een voorwaarde hierbij is dat elk kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt zodat ouders ook Ďzonder zorgení kunnen bijkomen en tijd, aandacht en energie kunnen besteden aan zichzelf en hun andere kind(eren).


Het werk

De Hendrikahoeve spreekt niet over 'het werk' maar over ontwikkeling, activering, ontplooiing én ontspanning. Kinderen ervaren rust bij de Hendrikahoeve door contact met de natuur, zij leren intuïtief door de omgang met dieren en zij ontspannen zich door het spelen en vermaken met andere kinderen.

Hiervoor heeft de Hendrikahoeve alles wat nodig is in en rond het huis en op de boerderij. Veiligheid staat daarbij voorop. Op de boerderij kunnen kinderen zich bijvoorbeeld (begeleid) vermaken in de speeltuin, op de skelters, binnen- en buitenshuis en natuurlijk in het weiland of de stal bij het helpen de dieren aandacht geven, voeren en/of verzorgen.

Belangrijk hierin is de aansluiting op de wensen en ontwikkeling van het kind: van creatieve begeleiding tot educatieve/onstpannende kindervideo's of spelletjes aan de keuken tafel. Van tuinieren in de tuintjes tot het heerlijk je energie kwijtraken door "het helpen" bij het verzorgen van de dieren. Ieder kind heeft zijn eigen balans en interesses, waar de Hendrikahoeve in overleg met de ouders op aansluit.


Zorg in Rust, Ruimte en Regelmaat

De Hendrikahoeve heeft haar zorgvisie opgebouwd uit de drie belangrijke peilers voor kinderen:

Rust

De Hendrikahoeve biedt rust aan het kind door aandacht te hebben voor prikkels. Kinderen met gedrags- en aandachtsstoornissen moeten leren omgaan met prikkels van buiten. Zij hebben behoefte aan het doseren en leren interpreteren van prikkels en het zo goed mogelijk leren omgaan met alle prikkels uit onze nooit stilstaande, complexe maatschappij. Het leren omgaan met deze prikkels door in de buitenlucht en in de natuur te zijn en met dieren te werken die heel ‘natuurlijk’ op gedrag reageren geeft rust aan de kinderen. De begeleiding, ondersteuning en activering van de kinderen is continu gericht op het bieden van rust en het kanaliseren van prikkels om de impact van hun gedrags- of aandachtsstoornis op het dagelijks leven af te laten nemen.

Ruimte
De Hendrikahoeve biedt ruimte aan het kind door zekerheid. Onze expertise komt voort uit kennis over de zorg én pedagogiek voor kinderen. De Hendrikahoeve gaat daarbij terug naar de kern van de opvoedkunde: door als volwassene/begeleider in het eigen gedrag basiszekerheden te bieden aan de kinderen. Zekerheden in de vorm van consistent begeleidingsgedrag en spelregels. Zekerheden die consistent één op één af te leiden zijn uit de basiswaarden van de Hendrikahoeve: rust, warmte, ruimte, respect, regelmaat en aandacht. En doordat kinderen hier een betrouwbaar patroon in herkennen gaan zij zich zekerder, veiliger en vertrouwd voelen, wat rust brengt en hun ontwikkeling stimuleert. De begeleider creëert dus met die waarden het speelveld voor het gedrag van de kinderen, die spelenderwijs leren hierin de ruimte te vinden om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.

Regelmaat
De Hendrikahoeve biedt regelmaat door een betrouwbare structuur te bieden aan kind én ouders. De rust en ruimte biedt regelmaat aan de kinderen, tevens door het kleine kernteam van begeleiders en de -zonodig één op één - persoonlijke begeleiding.  Belangrijk is ook het ontlasten van de ouders en het gezin. De Hendrikahoeve biedt daarbij enorme flexibiliteit in opvang: dagen, weekenden vakanties, voor- en naschools, middagen en/of uren op maat bij nood, wens of incident van ouders of gezin. School, ouders en Hendrikahoeve vormen daarbij een natuurlijk driehoek waarin desgewenst regelmatig onderlinge afstemming plaatsvindt om de voortgang te borgen. De ouders kunnen worden daarnaast, op verzoek, ondersteund worden in zorginhoudelijke en zorgtechnische zaken.

Jaar van opening

Wij zijn in 1999 als zorgboerderij gestart.