Hof Noord Empe

Wie zijn we?

Wij zijn boer Jaap en dochter Karlijn Hupkes en werken samen met onze vaste medewerkster Annelies en stagiaires op onze zorgboerderij Hof Noord Empe.


Sinds 2001 is Hof Noord Empe is een kleinschalige zorgboerderij en een onderdeel van ons familiebedrijf bestaande uit een zorgboerderij, melkveehouderij en Agrarisch Cultuurgoed (Koe knuffelen) gevestigd in Voorst.


Het doel van onze zorgboerderij is het bieden van zinvolle dagbesteding aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een hulpvraag (hulpboeren). De hulpboeren helpen mee bij alle werkzaamheden op de boerderij op het gebied van tuinbouw, natuurbehoud, dierverzorging en erf onderhoud. Hierin worden zij begeleid door een deskundig team. Hof Noord Empe is een veilige haven waar we samen werken aan respect voor mens, dier en natuur. Dit doen we in het ritme van de seizoenen, zodat rust ontstaat in onszelf en er ruimte komt om te groeien. 

Hof Noord Empe richt zich op hulpboeren met een hulpvraag op het gebied van psychische problematiek, gedragsproblematiek, re-integratie en autisme in de leeftijd 4 jaar t/m 70 jaar.

Wij hebben de volgende keurmerken: “Kwaliteit laat je zien” en GD Zoönosen. Daarnaast zijn we een gecertificeerd. Verder zijn we aangesloten bij de coöperatie Boer & Zorg en de vereniging zorgboeren BEZIG.

Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.


Het team

  • Jaap (boer, algemene leiding)
  • Karlijn (boerendochter, Jeugdzorg begeleidster)
  • Annelies S.(vaste begeleidster) 
  • Laura (zaterdag)
  • Solange en Manon (vaste invaller zaterdag)   


  Maak een afspraak voor een bezoek om te bepalen of dit de juiste plek voor jou is. Na 1 maand proeftijd vindt de intake plaats. 


Het werk

Melkveebedrijf

-  Verzorging melkkoeien

-  Helpen bij oogstwerkzaamheden


Zorgboerderij

-  Onderhoud van tuin, erf, heggen, poelen en bomen

-  Zaaien en oogsten in de groente, kruiden en      

   bloementuin

-  Maken van jams en thee

-  Timmerwerk ten behoeve van kleinvee

-  Verzorging van het kleinvee


Recreatie en Educatie

-  Aankleding ontvangstruimte

-  Assisteren bij groepen

-  Helpen en verzorgen van activiteiten


Samenwerken is samenleven

Bijzonder is de combinatie van melkveebedrijf en zorgboerderij.

Het werk draagt bij aan het totaal van de melkveehouderij en zorgboerderij maar is niet afhankelijk van de hulpboeren waardoor er ruimte is voor ontplooiing en ontwikkeling.

Naast de melkveehouderij en zorgboerderij worden evenementen georganiseerd waar de hulpboeren kunnen genieten, leren en ontwikkelen.


Financiering

Wij werken samen met verschillende gemeentes in het kader van de WMO/jeugd en hebben met deze een raamovereenkomst. Gemeente Voorst, Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Lochem en Brummen. Daarnaast kan de financiering via ZIN en PGB en rechtstreeks via de gemeente. Als u vragen heeft, bel gerust.


Jaar van opening

Wij zijn in 2002 als zorgboerderij gestart.