foto laura minderhoud

In het webinar bespreken we verschillende de ontwikkeling, verschillende voorbeelden en werkzame elementen van onderwijszorgboerderijen. En hun betekenis voor leerlingen die in het onderwijs uitvallen of dreigen uit te vallen. Onderwijszorgboeren bieden onderwijs en zorg aan leerlingen met vaak complexe problemen.  Zij hebben te maken met de onderwijssector en de zorgsector. Meer informatie is te vinden op de pagina www.zorgboeren.nl

Het webinar wordt gegeven door Jan Hassink, onderzoeker bij Wageningen Research, Jan Willem Veerman, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit en enkele onderwijszorgboeren. Ze zijn allen betrokken bij het project Iedereen binnenboord door de groene leeromgeving.

Wanneer: dinsdag 4 oktober 19.30-20.30 uur. Geef je hier op!

Was je verhinderd, kijk dan dit webinar hier terug