Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Jemalupe

Wie zijn we?

Zorgboerderij Jemalupe

Jemalupe biedt sinds 2003 verschillende mogelijkheden voor opvang, in een prettige sociale omgeving voor iedereen die hier naar op zoek is.

Op Jemalupe bieden we dagbesteding, logeeropvang, wonen en crisisopvang. Daarvoor hebben we een groot woonhuis met twee hectare grond en een aparte groepsruimte. Tevens zijn er twee woonunits voor beschermd wonen. Ook hebben we drie stallen met paarden, pony’s en schapen. Rond de schuur, in onze grote tuin lopen onze kippen, een hond en twee katten.

Begeleiding en kwaliteit

Ieder mens is uniek. De behoefte aan zorg en begeleiding verschilt dan ook per persoon. Samen bekijken we welke zorg u, of uw zoon of dochter nodig heeft. We stellen samen met u een plan op zodat u, of uw kind, op Jemalupe de juiste zorg krijgt. U bepaalt zelf, in overleg met ons, wat u wilt bereiken. We bieden ondersteuning bij het behalen van die doelen. Tijdens evaluatie gesprekken worden de doelen besproken en eventueel bijgesteld.

Update beschikbaarheid plekken, maart 2019:

  • Dagbesteding: 2 plaatsen beschikbaar
  • Logeren: vol
  • Wonen: 1 woonunit beschikbaar Beschermd wonen

Het werk

Dagbesteding

Voor alle leeftijden hebben wij dagbesteding op werkdagen. Tijdens de dagbesteding werken we aan persoonlijke doelen. Bijvoorbeeld het leren werken voor een werkgever, omgaan met collega’s, het terugkrijgen van zelfvertrouwen, of gewoon een mooie dag beleven op de boerderij. We verzorgen de dieren, we onderhouden de boerderij en we werken in de tuin. In de middag worden er activiteiten gedaan die aansluiten bij de interesse en de doelen van de persoon zelf. Bijvoorbeeld het maken van muurschilderingen, knutselen aan fietsen en brommers of leren koken. Niet álles kan, maar in overleg kan er wel veel.

Logeren en dagopvang

Als je een kind hebt dat speciale zorg nodig heeft, kan het soms nodig zijn dat iemand je tijdelijk die zorg uit handen neemt. Voor kinderen hebben wij drie logeervormen:

- Op werkdagen na schooltijd of woensdagmiddag opvang;

- In het weekend of zaterdag opvang;

- In de vakanties.

Wij hebben vaste logeergroepen, ca. 6 kinderen/jongeren ingedeeld in bij elkaar passende leeftijden en interesses. In de begeleiding staat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind centraal.

Wonen

Er zijn kinderen en (jong) volwassenen die het nodig hebben om langere tijd ergens anders te wonen. Op Jemalupe hebben we hiervoor twee woonplekken in de boerderij voor kinderen en jeugdigen en twee zelfstandige woonunits voor (jong) volwassenen. De begeleiding richt zich op alle levensgebieden, naar uiteindelijk zelfstandig wonen. Andere vragen rondom wonen worden individueel bekeken.

Crisisopvang

Soms moet een kind of jongere met spoed uit de eigen woonsituatie. Wij hebben één plek voor crisisopvang. Tijdens die tijdelijke opvang kijken we samen rustig naar een langere termijn oplossing.


En verder ...

Belangstelling?

Op onze website www.jemalupe.nl vindt u meer informatie. Natuurlijk bent u van harte welkom om te komen kijken. Bel ons of stuur een mail, dan maken we een afspraak.


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.