JMEZ

Wie zijn we?

JMEZ staat voor Je Mag Er Zijn.

Zorgaanbod :
- Ambulante begeleiding in gezinnen
  doelgroep : personen met ass, adhd, licht verstandelijke beperking

- Thuiszitters : Specialistische jeugdzorg op onze locatie
  doelgroep : Thuiszitters

- WMO 18+ begeleiding
   doelgroep : personen met ass, adhd, licht verstandelijke   beperking

We zijn er speciaal voor zgn 'thuiszitters'. Zorg voor deze doelgroep wordt oa ingezet dmv psycho-educatie, sporten, sociale vaardigheidstraining en het aanbieden van lesstof op niveau. 

Wij zijn Eric Heesterbeek (53) en Els Steenbreker (51) 

Augustus 2004 hebben we onze deuren geopend.

***********************

* om privacy redenen hebben we geen foto's van kinderen / jongeren op deze website geplaatst * 


Het werk

Jmez wil bevorderen dat personen met autisme en een licht verstandelijke beperking een volwaardige plaats in de samenleving hebben waarbij ze zich zo prettig mogelijk voelen. Dit willen we bewerkstelligen door vooral samen te werken en niet praten ďoverĒ maar praten ďmetĒ mensen.

Jmez kijkt zo nodig mee op alle levensterreinen in alle verschillende levensfases. We werken met zorgdossiers waardoor kwaliteit en effectiviteit gewaarborgd is. Persoonlijke doelen zijn een belangrijk onderdeel van het zorgdossier. Deze worden opgesteld volgens de SMART formule.

Jmez biedt voor personen in het autistisch spectrum en of licht verstandelijke beperking

  • ambulante begeleiding in gezinnen
  • specialistische jeugdzorg op locatie 
  • dagprogramma voor zgn. thuiszitters
  • op verzoek en in overleg lesstof op niveau 
  • psycho educatie
  • wmo begeleiding  
  • ondersteuning netwerk (onderwijs, werk, mantelzorgers)
  • Bewegen : sporten bij de sportschool in Eersel

jmez onderscheidt zich van andere zorgboeren

CliŽnten hebben bij JMEZ de 1e prioriteit

Bij Jmez wordt er binnen het zorgaanbod arbeid geboden op verzoek van cliŽnt

Jmez biedt op locatie aan Thuiszitters zinvolle dagbesteding waaronder psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, aangeboden lesstof op niveau en sporten 


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.