Terug naar Kwaliteitskader

De vierde ring uit het kwaliteitskader gaat over het Kwaliteitsverslag waarmee je jaarlijks aan de buitenwereld laat zien waar je voor staat en hoe er op de zorgboerderij continu gewerkt wordt aan goede en veilige zorg. Het kwaliteitsverslag is het visitekaartje van de zorgboerderij en de verantwoording naar de deelnemers, betrokkenen en opdrachtgevers zoals budgethouders, gemeenten en zorgkantoren.

Zorgboeren die voor hun keurmerk een jaarverslag schrijven kunnen dit verslag heel goed gebruiken als kwaliteitsverslag.

Meer over het Kwaliteitsverslag vind je in het kwaliteitskader onder hoofdstuk 4.4.

Een handreiking met tips en trics voor het schrijven van een Kwaliteitsverslag kun je hier downloaden.