Terug naar Kwaliteitskader

Het Bord met de kernwaarden (zie boven) en de flyer  zijn ontwikkeld zodat zorgboeren kunnen laten zien wat de kracht is van de zorglandbouw. Het bord nodigt deelnemers en bezoekers uit om met de zorgboer en de begeleiders in gesprek te gaan over de kernwaarden en biedt daarmee een aanknopingspunt om kwaliteit van zorg bespreekbaar te maken.

Het bord en de flyers zijn tegen verzendkosten (€ 7,25 voor het bord/ de prijs van de flyers is afhankelijk van het aantal/gewicht)  te bestellen via federatie@zorgboeren.nl

Manieren om het bord te gebruiken zijn:

  • Hang het Bord met de kernwaarden op op een centrale plek op je zorgboerderij, bijvoorbeeld in de kantine of gespreksruimte, hiermee laat je zien wat de kracht is van de zorglandbouw en nodig je bezoekers en deelnemers uit om hierover in gesprek te gaan.
  • Gebruik het Bord met de kernwaarden om uit te leggen wat de kracht (kernwaarden) is van jouw zorgboerderij.