Terug naar Kwaliteitskader

De kernwaardenkaartjes bestaan uit ronde kaartjes met daarop aan de ene kant de pictogram van de kernwaarde en aan de ander kant de naam van de kernwaarde. Deze kernwaardenkaartjes kunnen worden ingezet in een gesprek over de zorg.

De kernwaardenkaartjes zijn tegen verzendkosten (€ 1,00)  te bestellen via federatie@zorgboeren.nl

Kijk hier of hiernaast naar een korte uitleg over de kernwaardenkaartjes.

Manieren om de kernwaardenkaartje te gebruiken zijn:

  • Leg met behulp van de kaartjes bij de kennismaking uit wat voor zorg jouw zorgboerderij levert.
  • Geef de kaartjes bij de intake aan de deelnemer en laat hem/haar aanwijzen wat hij/zij belangrijk vindt in de zorg.
  • Gebruik de kaartjes bij het vaststellen van de doelen in het zorgplan. Wat wil je samen bereiken de komende periode?
  • Gebruik de kaartjes tijdens het evaluatiegesprek. Welke kernwaarden heeft de deelnemer de afgelopen periode ervaren? En wat heeft hij/zij mogelijk gemist?
  • Trek of kies (met het team/ of met de deelnemers) elke maand (week) één kaartje en besteed deze maand extra aandacht aan deze kernwaarde.