Terug naar Kwaliteitskader

Het spinnenweb is een gesprekstool. Hier of hiernaast vind je een korte uitleg en hier vind je de download.

Wil je meer uitgebreide informatie, download dan de Gebruiksinstructie.

Manieren om het spinnenweb te gebruiken zijn:

  • Scoor de kernwaarden op mate van belangrijkheid en/of aanwezigheid op de zorgboerderij en gebruik dit om jouw visie op de zorg te formuleren. Waar liggen op jouw zorgboerderij de accenten? Wat zijn jouw sterke punten?
  • Gebruik het ingevulde spinnenweb om anderen te laten zien wat de identiteit is van jouw zorgboerderij.
  • Laat een deelnemer bij de kennismaking het spinnenweb invullen en vergelijk dat met je eigen score om te zien of jullie wensen en mogelijkheden op elkaar aansluiten.
  • Iedereen uit het team vult het spinnenweb in, om vervolgens de profielen met elkaar te vergelijken. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over (opvallende) overeenkomsten en verschillen.
  • Gebruik het spinnenweb als input voor de inspraakbijeenkomsten, bijvoorbeeld door iedereen vooraf te vragen het spinnenweb in te vullen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die opvallen.
  • Laat een sollicitant het spinnenweb invullen en vergelijk dat met jouw ingevulde spinnenweb. Is er een match?