Terug naar Kwaliteitskader

Omdat je niet kunt reflecteren (ring 3 uit het kwaliteitskader) op iets dat je niet weet of iets waarvan je je niet bewust bent, is het belangrijk om iemand met een frisse ‘blik van buiten’ om feedback te vragen. Hierbij kun je denken aan de contactpersoon van jouw regionale organisatie, een collega-zorgboer of -zorginstelling, de auditor van je keurmerk, een van de professionals uit je ondersteunende netwerk en anderen waarvan je denkt dat ze je zinvolle feedback kunnen geven.

Een hulpmiddel om anderen om feedback te vragen zodat je daar op kunt reflecteren is de vragenlijst Blik van buiten.

Download hier:

 Manieren waarop de je vragenlijst Blik van buiten kunt inzetten zijn:

  • Vraag andere zorgprofessionals die de zorgboerderij bezoeken om de vragenlijst in te vullen. Of nodig deze hiervoor specifiek uit. Denk aan verwijzers, behandelaren, huisarts, …
  • Vraag hoofdaannemers of contractpartners om de vragenlijst in te vullen. Hierbij kun je denken aan de regionale inkooporganisatie, een andere zorginstelling, medewerkers van de gemeente, …
  • Vraag docenten van je stagiaires om de vragenlijst in te vullen wanneer zij op stagebezoek komen.
  • Vraag mensen die helemaal geen zorg-achtergrond hebben om de vragenlijst in te vullen, dit geeft je zicht op wat buitenstaanders zien als ze op jouw boerderij komen. Hierbij kun je denken aan de dierenarts, hoefsmid, voerleveranciers, andere erf-betreders, maar ook bezoekers van je open dag, boerderijwinkel, theeschenkerij, …
  • Vul met collega-zorgboeren de vragenlijst in, bijvoorbeeld als ze bij jouw op de boerderij zijn voor intervisie, een regio-bijeenkomst of nodig ze speciaal uit.