Landelijke klachtenregeling Landbouw en Zorg

Zorgboerderijen die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en zorg werken allen met dezelfde landelijke klachtenregeling. Onderdelen van deze klachtenregeling zijn:

  • Een onafhankelijke vertrouwenspersoon
  • Een klachtenfunctionaris 
  • De landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
  • De landelijke Geschillencommissie Landbouwzorg

Iedere zorgboerderij heeft zijn eigen klachtenreglement en een brief waarin ze eenvoudig uitleggen waar je terecht kunt als je niet te tevreden bent. Deze brief is een handleiding waarin je kunt lezen wat je kunt doen. Je krijgt deze brief als je voor het eerst op de zorgboerderij komt. 

Het klachtenreglement van elke zorgboerderij kun je ook vinden op deze website op de pagina van de zorgboerderij via Zorgboerderij zoeken

Er zijn zorgboerderijen die de landelijke klachtenregeling uitbreiden met een eigen aanvullende klachtenregeling en klachtencommissie, dit gebeurt bijvoorbeeld als er wordt samengewerkt met een zorginstelling of als zij zich hebben aangesloten bij een regionale samenwerking. 

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Soms komt het voor dat iemand niet tevreden is over de zorg die hij/zij krijgt. Dit is vervelend en niet wat je wilt. Ook zorgboeren willen graag dat iedereen op de zorgboerderij tevreden is. Zij zullen daarom altijd helpen om te zoeken naar een oplossing. Als het niet lukt om de klacht met de zorgboer op te lossen of als je de klacht niet met de zorgboer wilt bespreken, dan kunnen de onafhankelijke vertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris soms helpen bij het vinden van een oplossing. Hoe je dit moet doen kun je lezen in de brief die je van de zorgboerderij hebt gekregen. 

Kinderen of hun ouders kunnen ook contact opnemen met de landelijke vertrouwenspersonen in de jeugdhulp als het gaat om jeugdzorg. Als er sprake is van een verstandelijke beperking, psychogeriatrische problematiek, Korsakov, Huntington of niet aangeboren hersenletsel en je onvrede gaat over zorg die tegen je zin in gebeurt (onvrijwillige zorg), dan kun je terecht bij de landelijke vertrouwenspersonen voor de Wet zorg en dwang.

Landelijke klachtencommissie en landelijke geschillencommissie

Soms lukt het niet om een oplossing te vinden met de zorgboer, de vertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris. Je kunt daarom ook een klacht in te dienen bij de landelijke Klachtencommissie Landbouw en zorg. Hier kunnen alle deelnemers van aangesloten zorgboerderijen terecht. Als je een klacht indient bij de Landelijke klachtencommissie, dan gaan ze je klacht grondig en objectief onderzoeken. Het kan zijn dat de mensen uit de klachtencommissie met je bellen of naar je toe komen om te luisteren naar jouw klacht. Zij zullen ook met de zorgboerderij gaan praten. Daarna doet de klachtencommissie een uitspraak en soms geven ze ook advies. 

Een andere manier om met geschillen om te gaan is het inschakelen van de Geschillencommissie Landbouwzorg

Vragen? Neem dan contact op met de Federatie Landbouw en Zorg via federatie@zorgboeren.nl.