Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Manege het Roessingh

Wie zijn we?

Naast de reeds bestaande activiteiten op Manege het Roessingh te Enschede starten we met een nieuwe activiteit n.l. de Zorgmanege.

Doelstelling:
Jong volwassen mensen met een beperking, in een rustige veilige omgeving de mogelijkheid bieden, zich te kunnen ontplooien op sociaal/emotioneel gebied d.m.v. werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Deze werkzaamheden kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling op conditioneel, fysiek en mentaal gebied van de deelnemers.

Het werk

Wij bieden: een veilige rustige werkomgeving en een deskundige begeleiding.
Activiteiten: kantinewerkzaamheden en buitenmanege verzorging.
Paarden borstelen en verzorgen, stal- en harnachement verzorging.

En verder ...

Gedurende de hele dag vinden er manegeactiviteiten plaats voor kinderen van OCR, volwassenen van RRC en privé.
Het manegeteam, vrijwilligers, stagiaires en deelnemers
zorgmanege gaan respectvol om met medemens, dier en omgeving.

Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.