foto laura minderhoud

Dit webinar staat in het teken van het kwaliteitskader van de Zorglandbouw en het gebruik van de toolkit voor dit kwaliteitskader. Er zullen diverse praktische invullingen aangedragen worden voor het gebruik van de toolkit door zorgboeren die het al hebben toegepast en we zullen dieper ingaan op hoe het kwaliteitskader ingevuld kan worden op de zorgboerderij. Ter voorbereiding op dit webinar kunt u alvast de site bezoeken en het kwaliteitskader lezen op www.zorgboeren.nl/kwaliteitskader.foto anouk

Maya de Wilde en Anouk Hafkamp zijn beide werkzaam bij de Federatie Landbouw en Zorg en organiseren dit webinar. Maya de Wilde heeft het kwaliteitskader geschreven en samen met Anouk Hafkamp de toolkit ontwikkeld.

 

Wanneer: woensdag 5 oktober 16.00-17.00 uur. Geef je hier op!

Was je verhinderd, kijk dan dit webinar hier terug of zie hier de presentaie.