Er zijn allerlei redenen waarom mensen zichzelf kwijtraken en op afstand van de samenleving komen te staan. Denk aan autisme, burnout, verslaving of dementie. Of gewoon niet lekker in je vel zitten, vastlopen. Zorgboerderijen bieden al deze mensen een veilige plek om op krachten te komen én zich te ontwikkelen. Ze verbouwen er met elkaar gewassen of verzorgen er dieren en krijgen zo het gevoel aan de samenleving bij te dragen. Dat dit voor veel mensen helend werkt, blijkt steevast uit onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. De elementen die hiervoor zorgen zijn in beeld gebracht en onderdeel van het Kwaliteitskader voor de zorglandbouw.

De zorgboerderijen, die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben daarnaast allemaal een kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien! is van de Federatie zelf en wordt getoetst door een onafhankelijk Kwaliteitsbureau. Enkele zorgboerderijen werken met het keurmerk HKZ uit de zorg.

De boerderijen bieden allemaal zes kernwaarden: ze zijn huiselijk en persoonlijk en bieden deelnemers een natuurlijk ritme door veel buiten te zijn. Iedereen steekt zijn handen uit de mouwen en draagt zo bij aan het geheel. Deelnemers en verzorgers bereiden samen het eten voor en eten gezellig samen. Tenslotte worden mensen aangesproken op hun goede kwaliteiten, wat hun gevoel voor eigenwaarde versterkt en wat hen vaak helpt om te reïntegreren in de samenleving, bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk. Zie ook de pagina over de kernwaarden van de zorglandbouw.

Het geheel zorgt ervoor dat mensen het gevoel krijgen ertoe te doen. Drie zorgboeren vertelden wat dat bij hun betekent. 

Ertoe doen op Blommenhof

Blommendal cupcakes kleinZorgboerin Bea Blom: “Bij ons betekent ertoe doen dat je mag zijn wie je bent. Het respecteren van iedereen, van anders-zijn vinden wij belangrijk. Dat er naar je geluisterd wordt, dat je serieus genomen wordt. Zo kwam een deelnemer met het idee om papier te prikken in de bermen. We hebben het uitgezocht en zijn het gaan doen. De deelnemer is er reuze trots op.”
Met meer aandacht voor de nieuwe tak van zorgcamping en de uitbreiding met een varkens- en rundveehouderij op biologische wijze hopen Kees en Bea nog meer mensen ertoe te laten doen. Twee van hun kinderen zitten bij hen in de maatschap en bouwen op Blommendal mee aan de toekomst. Zij doen er ook toe, net als de rest van de kinderen en de andere bewoners, als je goed luistert naar de warme woorden van Bea over hen. Naast zorgboerderij biedt Blommendal ook ruimte voor een speciaal onderwijs BSO en weekendopvang. Het jongetje van de foto kwam voor de weekendopvang, en heeft zelf cupcakes gemaakt. “Het is prachtig werk. Je krijgt zoveel liefde en aandacht terug”, aldus Bea. 

Ertoe doen bij Op Aarde

Op Aarde Aardappels bezorgen klein copyZorgboer Arjan Monteny: “Bij ons betekent ertoe doen zinvol bezig zijn. De krachten nemen af als je ouder wordt en met dementie wordt de afstand tussen jou en de maatschappij steeds groter. Door zinvol bezig te zijn en onderdeel uit te maken van een kleine gemeenschap doe je ertoe. Iedere dag koken we een warme maaltijd met groenten uit eigen tuin. Daar zijn we met vijf mensen druk mee. Anderen doen andere klusjes, zoals deze meneer de aardappels bijvult in het verkoopkraampje. Hij controleert de voorraad, vult en weegt zakken en legt deze in de kraam. Drie keer per week, al een paar jaar lang. 

Maar ook als je minder kan, doe je ertoe. Ieder draagt wel iets bij aan de gemeenschap. Iedereen is verschillend, maar we zijn wel gelijkwaardig. Ieder wordt gerespecteerd om wie hij is. Dan doe je ertoe."

Ertoe doen bij Nieuw Bureveld

Nieuw Bureveld contact met kip kleinDirk Jan Stelling: "Ertoe doen betekent bij ons meedoen. Onder de mensen en onder de dieren zijn is voor iedereen goed. Je maakt dingen mee, hebt thuis iets te vertellen. Wilbert op de foto verzamelt graag het oud ijzer. Hij loopt alle prullenbakken na op blikjes en verzamelt zo heel wat kilo's. Ook is hij dol op kippen, hij verzorgt ze met veel plezier. Echt ertoe doen dus. Ook is er een dementerende vrouw van 85 jaar die met veel plezier op de zorgboerderij komt. Samen voeren we de dieren. Zo ontlasten we haar partner van mantelzorg taken. Tegenwoordig haal en breng ik mevrouw ook, omdat dit voor haar man ook erg zwaar is. Mevrouw is erg gesteld op mij en samen hebben wij het erg gezellig en goed."