In oktober 2022 heeft de Federatie Landbouw en Zorg de Academie Landbouw en Zorg gelanceerd. De Academie is een platform met daarin een landelijk scholingsaanbod, gericht op professionals in de landbouw en de zorg.

Omdat zorgboeren uit het hele land mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van de academie, kennen wij de (lokale) werksituatie en is ons aanbod perfect afgestemd op jouw behoefte. Als lid van de Federatie, profiteer je van een mooie korting op ons gehele scholingsaanbod.

Nieuwsgierig geworden?

Iedereen kan cursussen volgen die worden gegeven door de academie. Het maakt niet uit of je aangesloten bent bij de federatie of niet. De aangesloten leden krijgen wel een korting. Alle informatie over inloggen en de werking van het systeem staat op de site van de academie.

Meer over scholing

In het kwaliteitskader en in de wet wordt ervan uitgegaan dat een zorgaanbieder goede zorg aanbiedt. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:

  1. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt;
  2. waarbij zorgaanbieders en zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard en de kwaliteitsstandaarden; en
  3. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan bovenstaande eisen te voldoen en professionele zorg te verlenen. Op een zorgboerderij is zowel agrarische kennis als kennis van de zorg nodig.

Er is een landelijke erkende mbo-opleiding voor werkbegeleider zorgboerderij (niveau 3) en persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (niveau 4). In deze opleiding wordt de koppeling gemaakt tussen de groene omgeving en het bieden van zorg en ondersteuning. Je leert hoe je op een zorgboerderij de veiligheid en het welzijn/ de gezondheid van zowel dieren, planten als deelnemers kunnen bewaken en bevorderen. De kernwaarden uit het kwaliteitskader voor de zorglandbouw zijn belangrijke uitgangspunten in de opleiding, waardoor je leert om de kracht van de zorglandbouw écht tot zijn recht te laten komen. De opleiding wordt in het schooljaar 2023-2024 op 3 scholen aangeboden: Yuverta Nijmegen en Geldermalsen, Vonk in Alkmaar en Landstede in Raalte. Vanaf schooljaar 2024-2025 komt daar Aeres in Leeuwarden bij.  

Er zijn twee soorten van zorg waarop de overheid een specifieke opleiding eist. De eerste is als er zorg geboden wordt aan jeugd (18-), dan is directe of indirecte betrokkenheid van een professional met een Hbo-opleiding met een SKJ-registratie vereist, afhankelijk van de zwaarte van de zorg. Als er verpleegkundige handelingen worden verricht, dan is een opleiding en BIG-registratie vereist. De zorgboer hoeft deze opleidingen en registraties niet zelf te hebben, maar kan deze expertise ook inhuren.

Naast deze specifieke opleidingen voor medewerkers op een zorgboerderij, zijn op het gebied van zorg de volgende Mbo-opleidingen relevant: maatschappelijke zorg, verpleegkundige, sociaal werker, gespecialiseerd pedagogisch medewerker, verzorgende en helpende.
Op Hbo-niveau zijn dit een aantal voorbeelden van relevante zorgopleidingen: sociaal pedagogische hulpverlening, social work, maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele maatschappelijke vorming, verpleegkunde, toegepaste psychologie en vaktherapie.
NB. Bovenstaand overzicht is niet volledig, maar geeft een opsomming van de meest gekozen opleidingen door zorgboeren.

Daarnaast stellen bijna alle  contractpartners (gemeenten en zorgkantoren) opleidingseisen. Deze verschillen per zorgsoort, zorgzwaarte en doelgroep.  Ook sommige regionale organisaties stellen een relevante opleiding verplicht. Om te voldoen aan de professionele standaard, is het belangrijk om continu jezelf te ontwikkelen op jouw vakgebied en dit te kunnen aantonen.

De Academie Landbouw en Zorg is opgericht om jou hierin te faciliteren. Bij de academie worden er diverse laagdrempelige op de Landbouw en Zorg gerichte opleidingen aangeboden. Op de site van de Academie kun je je eigen professionele ontwikkeling bijhouden en aantonen.

In oktober 2022 organiseerden we een Week van de zorglandbouw, waarin we vier dagen lang webinars hielden die hier terug zijn te zien.