Algemeen

Welke nieuwsbrieven brengt de Federatie Landbouw en Zorg uit?

  • Reguliere interne nieuwsbrief: de Federatie Landbouw en Zorg brengt zes keer per jaar een nieuwsbrief uit voor aangesloten zorgboeren, zoals jij. Aangesloten zorgboeren hoeven er niets voor te doen: zij staan automatisch op de verzendlijst. Dit is ook verplicht, want via e-mail wordt de basis communicatie gedaan.
  • Extra nieuwsberichten: naast de reguliere tweemaandelijke nieuwsbrief is er soms een extra nieuwsbericht over Corona of een vraag die niet lang kan wachten, zoals met enquĂȘtes.
  • Specials: dit zijn speciale nieuwsbrieven over een bepaald onderwerp, zoals over het Kwaliteitskader of de Wtza. Deze verschijnen alleen als er relevant nieuws is, wat we graag helder uitleggen.
  • De openbare nieuwsbrief: deze verschijnt twee keer per jaar en wordt verstuurd aan alle mensen die zich ervoor hebben opgegeven, ongeacht of ze aangesloten zijn. De nieuwsbrief laat zien waar we als Federatie mee bezig zijn.

Hoe meld ik me aan voor een nieuwsbrief?

  • De interne nieuwsbrieven, de extra nieuwsberichten en de Specials ontvang je als aangesloten zorgboer automatisch. Soms komen de nieuwsbrieven in je spam bak terecht. het helpt om het afzendadres (administratie@zorgboeren.nl) op te nemen in je adresboek. Personeelsleden die de nieuwsbrief ook willen lezen, kunnen deze inzien via de Infotheek (wel even inloggen) of de link naar de webversie kan worden doorgestuurd (rechtsboven de nieuwsbrief). Let op: doorsturen van de nieuwsbrief zelf maakt hem onleesbaar. Voor de lees verders hebben personeelsleden het inlogaccount van de zorgboer nodig.
  • Mensen geinteresseerd in de zorglandbouw kunnen zich via de website opgeven voor de tweejaarlijske openbare nieuwsbrief. Een aanmeldknop is te vinden onderaan iedere pagina op de website.
  • Onderwijs-zorgboeren en geinteresseerden in onderwijs-zorglandbouw kunnen zich opgeven voor de openbare of interne onderwijs-zorgnieuwsbrief via de website.

Hoe meld ik me af voor een nieuwsbrief?

Afmelden voor een nieuwsbrief kan via de link onderin de nieuwsbrief. Aangesloten zorgboeren kunnen zich niet afmelden voor de interne nieuwsbrieven.

Hoe kan ik een nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen?

  • De communicatie met aangesloten zorgboeren verloopt via het daarvoor opgegeven mailadres bij inschrijving. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via administratie@zorgboeren.nl
  • Voor openbare nieuwsbrieven en nieuwsbrieven over onderwijs-zorglandbouw kunnen mensen zich gewoon opnieuw aanmelden met hun nieuwe mailadres en afmelden met hun oude.

Hoe zorg ik dat mijn personeel de nieuwsbrief kan lezen?

De nieuwsbrieven wordt verzonden aan de emailadresen van bij ons aangesloten zorgboeren, en kan door hen worden verspreid onder het personeel. Let op: doe dit door de link naar de webversie in de mail te zetten, en niet de nieuwsbrief zelf doorsturen. Die wordt er onleesbaar van. In de Infotheek vind je de nieuwsbrieven ook (wel even inloggen).   

Waarom moet ik inloggen om artikelen uit de nieuwsbrief te kunnen lezen?

Sommige artikelen in de interne nieuwsbrief zijn alleen bedoeld voor aangesloten zorgboeren. Bij die artikelen wordt om een inlog gevraagd.

Tjitske Ypma is communicatiemedewerker voor de Federatie Landbouw en Zorg. Je kunt haar bereiken via tjitske.ypma@zorgboeren.nl. Zij kan je helpen aan de juiste telefoonnummers, beeldmateriaal en achtergrondinformatie. 

Zorglandbouw betekent dat mensen zorg krijgen op een boerderij. Zij gaan zich beter voelen door samen met andere mensen te zorgen voor planten of dieren. Voorbeelden van doelgroepen zijn dementerenden, geestelijk of lichameijk beperkten, jongeren of kinderen met een hulpvraag, ex-verslaafden etcetera. Zie ook het artikel over de kernwaarden van de zorglandbouw

De Federatie Landbouw en Zorg ondersteunt haar leden -de regionale organisaties- bij allerlei zaken. Zo heeft ze gezorgd voor een erkend kwaliteitssysteem, brengt ze tweemaandelijks een nieuwsbrief uit voor zorgboeren, organiseert ze een landelijke Dag van de Zorglandbouw, behartigt ze de belangen van zorgboeren in politiek en bij stakeholders als zorgverzekeraars en is ze aanspreekpunt voor de sector bij calamiteiten.

Ook beheert ze deze website en zorgt ook hierbuiten voor informatie vergaring en verspreiding. Bijvoorbeeld door nauw contact te onderhouden met kennisinstellingen en door relaties te onderhouden met zorgboeren in het buitenland. Ze ondersteunt ontwikkelingen van nieuwe takken, zoals onderwijs op de zorgboerderij, en doet in opdracht van ZonMW onderzoek naar een manier om meer kwaliteit te krijgen met minder bureauwerk. Hiervoor kijkt ze naar de kernwaarden.  

 

Kernwaarden zijn de elementaire zaken waar de zorglandbouw voor staat. We hebben er nu zes gedefinieerd, maar ze zijn onderwerp van onderzoek dus mogelijk wijzigt hier nog iets. Goed eten, handen uit de mouwen, huiselijk en persoonlijk, buitenleven, natuurlijk ritme en maatschappelijke participatie zijn nu vastgesteld.