De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbuw. Zestien regionale organisaties zijn de leden. Zij vertegenwoordigen ruim 800 zorgboeren. De Federatie Landbouw en Zorg brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen.

De leden vormen het hart van de Federatie. Ze worden vertegenwoordigd door een bestuur. Die wordt voor de uitvoerende taken ondersteund door een slagvaardig bureau met daarin onder andere een secretariaat, een kwaliteits- en scholingsmedewerker, een communicatiemedewerker en een directeur. Er is nauwe samenwerkig met het Kwaliteitsbureau dat het Kwaliteit laat je zien! keurmerk beheert. Vragen kunnen in eerste instantie aan de directeur worden gesteld. 

De leden van de Federatie Landbouw en Zorg zijn:

Vereniging BEZINN
Vereniging Zorgboeren Overijssel
Vereniging BEZIG
Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland
Vereniging Zorgboeren Rivierengebied
LLTB (met daaraan gelinkt de Coƶperatie Limburgse Zorgboeren )
ZLTO
Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Vereniging Utrechtse Zorgboerderijen
Vereniging Zorgboerderijen Flevoland
Stichting Landzijde
LTO Noord
Coƶperatie Boer en Zorg
Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid
Stichting BEZINN

De Federatie Landbouw en Zorg wordt geleid door (v.l.n.r):

 bestuur bewerkt

Maarten Fischer, directeur 
Jacob Kiers, bestuurslid
Arjan Monteny, vice-voorzitter
Maaike de Vries, voorzitter
Jos Mans, bestuurslid
Bart Pijnenburg, bestuurslid
Wim Waanders, bestuurslid
Jan van Beekhuizen, penningmeester (niet op de foto)

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit:

Maarten Fischer, directeur 
Anne-Marie Nijhoff, secretariaat 
Tjitske Ypma, communicatie
Maya de Wilde, beleidsmedewerker kwaliteit 

Daarnaast werken mee aan het project Kracht van de Zorglandbouw:

Jan Hassink, onderzoek
Anke Lassche, secretariaat
Maya de Wilde, onderzoeker

Contact

Heb je een vraag? Vul het contactformulier in en we reageren binnen een tot twee werkdagen.

Contactformulier

FLZ is een landelijke brancheorganisatie. Heeft u een specifieke vraag voor een zorgboerderij bekijk dan de pagina van de zorgboerderij of neem contact op met de regionale organisatie waar de zorgboerderij bij aangesloten is.
Vul een naam in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een bericht in
Deze website is beveligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.