foto laura minderhoud

Er is toenemende belangstelling voor de inzet van dieren in therapie of activiteiten als het gaat om kinderen met een ontwikkelingsachterstand en ouderen met dementie op de zorgboerderij. Veel kinderen vinden het leuk om met de dieren om te gaan. Bijvoorbeeld vanwege de directe niet-oordelende feedback van het dier wordt het kind in staat gesteld om gedragsverandering veilig te oefenen. Ook voor ouderen met dementie is de omgeving van een zorgboerderij, en de daarbij horende sociale interactie ontspannend en stimulerend. Daarnaast is het zijn in en met de natuur heel rustgevend.

Een dier motiveert om te socializen en samen te werken. Door interactie met het dier en actief bezig zijn in een groene omgeving wordt het leervermogen van het kind en de deelname aan activiteiten en ontspanning van de ouderen gestimuleerd.

Dit webinar begint met een presentatie van een dier-ondersteund programma op de boerderij gevolgd door aanvullende informatie over het One Health-concept, dat wil zeggen welzijn voor mens en dier.

Wanneer: donderdag 6 oktober 16.00-17.00 uur. Geef je hier op!

Ben je verhinderd? Kijk dan het webinar hier terug. De presentatie is hier te vinden.