Schottinkslag

Wie zijn we?

Hallo, wij zijn Henriette en Tom van Veldhuisen.

We wonen op een grote woonboerderij in Bergentheim, te midden van de landerijen met op loopafstand een mooi stuk bos. Ons erf bevat een speelveld, een grote sier- en moestuin, een stal met diverse dieren om te verzorgen, een werkplaats om te knutselen, een binnenspeelzolder en 's zomers een zwembad.

Onze boerderij heeft 6 slaapkamers en 3 appartementen. Er kunnen 5 kinderen en 3 jongeren met een vorm van autisme, PDD-NOS, ADHD en/of een verstandelijke beperking wonen als thuiswonen niet meer kan. We bieden voor deze kinderen en jongeren 24-uurs zorg en begeleiding. Ook kan een crisis- of overbruggingsplek geboden worden.


Onze visie is: 

“Je hebt een huis en een hart om te delen”


Onze missie: 

Schottinkslag is een kleinschalige zorgboerderij die kinderen en jongeren met een beperking een stabiele en veilige plek biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. Het belang van het kind staat bij Tom en Henriette altijd voorop. Hun professioneel en natuurlijk ouderschap en hun boerenhuis met erf, dieren, moestuin en groene speelruimte staat dag en nacht ten dienst van dit belang. Schottinkslag geeft kinderen en jongeren een gezinssysteem als fundament in hun leven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in zelfstandigheid en welzijn. 


Het werk

We hebben de dagelijkse zorg voor ons kune-kunevarken, de pony's, grote geiten en kleine dwerggeiten, de legkippen en de grote en kleine konijnen. 's Morgens en 's avonds krijgen ze allemaal brokjes of mueslï, hooi en water. Elke dag worden de eieren uitgehaald. In het voorjaar hebben we vaak jonge dieren en ook flessenlammeren. We hebben een kat en een hond. 

Er moet worden uitgemest en stro gestrooid maar ook worden bijvoorbeeld de geiten geborsteld en kun je met ze gaan lopen. Soms komt de dierenarts en 's zomers gaan we bij onze buurman hooi van het land halen. Met de pony's kun je ook lopen en rijden. In de grote moestuin verbouwen we veel groente en fruit. Wie wil mag ook een eigen moestuintje verzorgen. 

Er is volop ruimte om hutten te bouwen, te voetballen, verstoppertje te spelen en trampoline te springen. Maar we blijven niet altijd thuis; we trekken er vaak op uit om de wereld te ontdekken, we gaan naar zee, naar het bos, de bioscoop en voorstellingen, naar de sport, winkelen, kanovaren en klimmen en noem maar op! 

Bij slecht weer hebben we een speelzolder waar muziek kan worden gemaakt en speelgoed en verkleedspullen liggen. We gaan ook regelmatig koekjes of pizza's bakken en tafelspelletjes doen.

In het voorjaar van 2017 is de bouw van onze nieuwe schuur afgerond. We beschikken nu over een prachtige ruimte om te kokkerellen, te knutselen, te spelen en ook om kaas en boter te maken.


Werkwijze

Er is een duidelijke structuur in ons huis; ieder kind heeft zijn/haar eigen kamer en klerenkast, mandjes voor ondergoed en sokken, voor pyjama en pantoffels. Er is een planbord zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren. Er is een goede regelmaat in etenstijd, school en werk en vrije tijdsbesteding. Per kind wordt telkens opnieuw gekeken naar wat het kind aan eigen verantwoordelijkheid aan kan. Er is ruimte voor familiecontact en voor overleg met school en artsen.

We hebben een gezamenlijke eetkamer en een tv-kamer waar ieder kind een eigen plekje heeft.

Voor de jongeren die zelfstandig leren wonen worden in gezamenlijk overleg doelen opgesteld en wordt in stappen gewerkt naar zelfstandigheid. Daarbij staat de individuele aanpak voorop en is er aandacht voor elk leefgebied.


Werkwijze 24uurs zorg (kinderen van 4 tot +/- 14 jaar)

  • De aanpak en werkwijze op zorgboerderij Schottinkslag kenmerkt zich door zoveel mogelijk de vier R’s na te streven: rust, reinheid, regelmaat en ruimte.
  • Algemene regel is dat voor elk klusje, afspraak of actie die kinderen doen, ze dit melden bij en overleggen met Tom en Henriette.
  • Er is altijd een volwassene aanwezig op zorgboerderij Schottinkslag die aangesproken kan en moet worden door de kinderen. Samen met de kinderen worden de dieren verzorgd en gevoerd, de hokken uitgemest maar ook worden de dieren geknuffeld en geborsteld.
  • De basis voor het dagritme is dat de kinderen hun afspraken van die dag kennen en kunnen nakomen. Praktisch betekent dit dat ze afspraken als naar school, naar sport of vrijetijdsclub gaan nakomen en deelnemen aan gezamenlijke maaltijden. Ook dagelijkse klusjes zoals dieren voeren, hun kamer opruimen, tafel dekken en afwassen en hun zorg voor dagelijkse persoonlijke hygiëne vallen hieronder. Deze dagelijkse afspraken van de weekagenda worden op zorgboerderij Schottinkslag de dingen die ‘moeten’ genoemd
  • Voor invulling van hun overige vrije tijd wordt er tijdens en na de maaltijden door Tom en Henriette aangestuurd wat ze kunnen en gaan doen. Er wordt besproken wie welk klusje gaat doen. Overige tijd mag en kan besteed worden aan spelen en aan klusjes naar keuze. Voor niet ingevulde tijd is er nog de ‘verveeldoos’, waaruit ze kunnen kiezen. Sommige kinderen hebben behoefte aan kamermomenten en die worden ze dan ook gegeven. Deze overige invulling wordt op zorgboerderij “de dingen die mogen” genoemd.
  • ’s Avonds is er tijd om tv te kijken en om samen tijd in de woonkamer door te brengen. Dan krijgt ieder kind fruit en melk. Iedereen heeft zijn eigen deken om het zichzelf aangenaam te maken.
  • Er wordt naar gestreefd om de kinderen zowel zwemlessen als typelessen te laten volgen. Schottinkslag spant zich ten uiterste in om budget hiervoor beschikbaar te maken.


Werkwijze Traject Zelfstandigheidtraining (18+ jongeren)

Doel

Schottinkslag biedt 24 uurs en ambulante zorg en begeleidt jongeren met een beperking gefaseerd in stappen van intensief begeleid naar minder intensief begeleid of geheel zelfstandig wonen, zodat ze binnen hun mogelijkheden zo volwaardig en optimaal mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. De zorg bestaat uit concrete, uitvoerende hulp en pedagogische ondersteuning bij huishouden, financiën en sociaal emotioneel functioneren.


Doelgroep

Cliënten met een beperking (verstandelijk, PDD-nos, ADHD/ADD, psychische/sociale problematiek) v.a. 17 á 18 jaar.


Locaties

Zorgboerderij Schottinkslag heeft de volgende locaties beschikbaar voor de zelfstandigheidstraining:

  • Voor het zorgzwaartepakket geïndiceerd op meer dan 10 uren: 3 appartementen (zit-/slaapkamer, keuken, douche/toilet) in het achterhuis aan de Boerendijk 1
  • Voor indicatie van ambulante zorg geïndiceerd op minder dan 10 uur: 11 appartementen in Bergentheim.

Ook aan jongeren met eigen woonruimte wordt deze zelfstandigheidtraining in de vorm van ambulante zorg geboden.


Duur van het traject

Eigen verantwoordelijkheid is bij deze leeftijdsgroep een belangrijk onderdeel waaraan gewerkt wordt. Ook planning, het begrijpen van oorzaak en gevolg en het aanleren van zelfdiscipline zijn belangrijke onderdelen tijdens het trainingstraject. Het zelfstandigheidtraject kan tussen de 1 en circa 3 jaar duren, al naar gelang de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.

Voor de jongeren die bij ons wonen en het zelfstandigheidstrainingstraject volgen wordt gekeken naar een goede dagbesteding. Dit kan school zijn maar ook werk bij bedrijven in de buurt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.