Stichting Ojee ADHD; de Malversweie

Wie zijn we?

Op 22 november 2004 is de Stichting bij de notaris opgericht door initiatiefneemster Astrid van Kleeff. Haar constante zoektocht naar de juiste hulp voor haar gezin, werd ťťn ding duidelijk. Er was behoefte aan een plek waar de kinderen eens konden logeren op en plaats waar zij begrepen werden en waar ouders de kinderen met een gerust hart konden brengen.

Na de officiŽle opening op 22 juni 2007 waren de logeerplaatsen vrijwel direct vol en konden we op nog geen 2 kilometer afstand van locatie 'de Malversweie' een tweede boerderij aankopen; 'Zorgboerderij de Stelle'.

In de loop der jaren is er een hoop veranderd. Het logeren is volledig naar de Malversweie gekomen. Waar we eerst vooral in de weekenden en de vakantie deze logeermogelijkheid aanboden, is dat op dit moment een woongroep geworden waar wij 24/7 zorg bieden aan jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar, welke tegen/rond of na hun 18e verjaardag door kunnen stromen naar begeleid wonen. 

Het team van collega's hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; zorgen voor een gestructureerde, huiselijke opvang waarin de jongens en meiden volledig zichzelf kunnen zijn. Waar er gekeken wordt naar het positieve in het kind, in plaats van naar de beperkingen.


Het werk

Kinderen met adhd hebben behoefte aan structuur, dat is wel bekend. Maar zij hebben ook behoefte aan ruimte. Bij ons worden ruimte en structuur gecombineerd op de logeerboerderij voor deze kinderen.

Om het wonen voor kinderen met ADHD mogelijk te maken hebben wij een voormalig agrarisch bedrijf verbouwd tot, in eerste instantie, logeerboerderij.

Vanuit het logeren is onze zorgboerderij inmiddels uitgegroeid tot een locatie waar wij voor 10 jongeren een veilige woonvoorziening hebben gecreŽerd. Deze jongens kunnen, om verschillende redenen, niet meer volledig thuis wonen. Wij zorgen dat zij zich veilig voelen in een huiselijke omgeving, die de thuissituatie zo goed mogelijk vervangt. Dit alles gaat, waar mogelijk, in goed overleg met de wettelijk vertegenwoordiger.

Naast alle activiteiten die we bieden zoals werken rondom de boerderij, sport en spel en creativiteit in de keuken werken we vooral aan persoonlijke doelen. Vanuit de kamer training breiden we dit langzaam uit, totdat de jongere eraan toe is om (begeleid) zelfstandig te gaan wonen.

Bij aanmelding wordt er met ouders/verzorgers een intakeformulier opgesteld, waarin wij helder krijgen op welke leefgebieden een jongere vastloopt. 

Vanuit deze informatie wordt er, in overleg met de jongere, een begeleidingsplan opgesteld. Doelen zijn nooit te hoog gegrepen en we werken nooit aan teveel doelen tegelijkertijd. Succeservaringen staan bij ons voorop.


Onze werkwijze

Algemene informatie:

Stichting Ojee ADHD biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan kinderen. Kinderen worden hier begeleidt door enthousiaste, opgeleide en ervaren medewerkers die allemaal affiniteit hebben met de specifieke doelgroep ( kinderen met gedragsstoornissen/psychiatrische stoornissen).
De stichting is van origine opgericht om ouders de kans en ruimte geven om een weekend, midweek, week of een aantal nachten doordeweeks ontlast te worden, waardoor uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een woongroep die 24/7 begeleiding biedt aan jongeren die om wat voor reden niet meer thuis kunnen wonen.

Structuur, veiligheid en warmte

De dagen zijn opgebouwd uit structuur, veiligheid en er wordt gewerkt vanuit een gezinsvervangende situatie. Waarbij warmte en gezelligheid een grote rol spelen m de veilige basis te garanderen.

De structuur komt terug in verschillende aspecten. Zo is er een vaste tafelindeling, de kinderen worden allemaal opgenomen in het corvee rooster en op de koelkast hangt het actuele rooster op A3 formaat. Op dat rooster kunnen de jongeren precies zien wie wanneer werkt en welke begeleider zij kunnen verwachten bij vertrek of terugkomst.

Tijdens gezamenlijke eetmomenten worden gebeurtenissen besproken, leuke of minder leuke, die ook door de begeleiders vermeld worden in een overdracht. Zo kunnen begeleiders die hun dienst net beginnen direct terugpakken op iets wat ze gelezen hebben en is de betrokkenheid bij de jongeren optimaal.

Er zijn wekelijks mentorgesprekken waarbij een vaste begeleider de tijd neemt voor de jongeren om leuke en minder leuke dingen door te spreken. Deze begeleider zet vervolgens de lijnen uit naar de mentoren indien er actie vereist op een bepaalde vraag.

De structuur loopt nog verder door. Iedere jongere heeft een eigen planbord waarop belangrijke gegevens worden vermeld. Ook hangt hier wekelijks de planning en hieraan hebben de jongeren een goede houvast om eigen verantwoordelijkheid te pakken en eigen afspraken te herinneren of aan te passen.

Veiligheid is op de logeerboerderij een grote pre. Zo mag er in het gebouw, zowel beneden als boven, niet gerend worden. Deze regel loopt door in het houden van rust.

Doordat de kinderen deze structuur weten, is er voor de begeleiders een mogelijkheid om een gezinsvervangende functie te vervullen waarbij warmte en gezelligheid een grote rol speelt. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid voor nieuw aan te leren gedrag. Begeleiders staan open voor alles wat een kind bespreekbaar wil maken, openbaar of graag even met de begeleider alleen. Een kind voel zich begrepen.

De bovengenoemde werkwijze is niet alleen onderdeel van de houding van de begeleiders, maar zeker ook de inrichting en omgeving van het gebouw. Jongeren met speciale behoefte zijn gevoelig voor sfeer en inrichting. De inrichting van het gebouw is daarom afgestemd op wat voor de kinderen als plezierig en vooral rustgevend wordt ervaren. Er wordt door dit gebouw de mogelijkheid geboden om een moment voor jezelf te nemen als je dit nodig hebt, of om de gezelligheid van mensen om je heen op te zoeken wanneer je daar behoefte aan hebt.

Activiteiten:
De activiteiten die worden aangeboden passen bij het ontwikkelingsniveau van de jongeren. De boerderi besteedt veel aandacht aan de sociale vaardigheden van het kind, met het doel om zo een optimale veilige sfeer te creŽren.
Het opstarten, uitvoeren en afronden van de activiteiten behoeft voorbereiden en het vermogen om te plannen en organiseren. Bij veel jongeren is dit een leerdoel waar ze aan werken en hier kunnen we als begeleiders goed op inspelen. Een bezoek naar het strand wordt bijvoorbeeld voorbereid door twee jongeren en gecontroleerd door de begeleiders. Hierdoor leren de jongeren om na te denken over wat er nodig is en hoe we een gebouw achterlaten wanneer iedereen weg is.

Verantwoordelijkheid van de kinderen:

Alle jongeren krijgen een aantal verantwoordelijkheden. Het opruimen en bijhouden van 'je eigen kamer' is er daar een van. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verzorging van je eigen spullen, zoals dit ook in een gezin zou zijn. Doordat de opvang zich op een boerderij bevindt leren kinderen ook verantwoordelijk te zijn voor de natuur. Dit begint bij het eigen erf, maar omdat bossen en strand ook regelmatig bezocht worden komt deze verantwoordelijkheid voor de natuur steeds terug.

Om de verantwoordelijkheid uit te breiden helpen de jongeren ook allemaal mee met de algemene huishoudelijke taken. Deze worden begeleid uitgevoerd, zodat de basis goed aangeleerd wordt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.