Op de Asselterhof spelen dieren een belangrijke rol. Voor hen zorgen geeft plezier en voldoening.