Werkproject De Korenmaat

Wie zijn we?


'De Korenmaat' is een stadsboerderij van Natuurcentrum Arnhem. De Korenmaat heeft het karakter van een klein gemengd bedrijf met verschillende dieren, fruitteelt, akkerbouw, weides, natuurhoekjes en speeltuin. Op De Korenmaat komen veel bezoekers, waaronder ook groepen kinderen.
Met begeleiding vanuit het werkproject, werken de vrijwilligers mee op vrijwel alle onderdelen van de boerderij.

Voor informatie en vragen over de Stadsboerderij zelf, kunt u terecht bij Natuurcentrum Arnhem 

www.natuurcentrumarnhem.nl , 026-7029000


Het werk

- schoonmaken en onderhouden van dierverblijven en verzorging van kleinvee als kippen en konijnen,
- uitmesten van stallen,
- vernieuwen, aanleggen en onderhouden van hekwerken,
- verschillende grondwerkzaamheden zoals het leggen van leidingen en bestratingen,
- hooien, fruit plukken, onderhouden van voorbeeldakkers en snoeien van knotwilgen,
- eenvoudige bouwkundige klussen,
- onderhouden van gereedschappen en materialen.

En verder ...

Werkproject 'De Korenmaat' wil vooral mensen met een psychiatrische achtergrond in de gelegenheid stellen hun tijd op een aangename en nuttige wijze te besteden met activiteiten waarbij het arbeidsmatige karakter voorop staat. De persoonlijke motieven kunnen heel verschillend zijn. Daarnaast biedt het werkproject ook beperkt ruimte aan mensen met een verstandelijke beperking of een andere handicap, mits zij voldoende aansluiting hebben met de rest van de groep.
Het werkproject werkt niet met therapeutische behandeldoelstellingen, maar de persoonlijke wensen en kwaliteiten staan centraal.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze op een positieve manier een bijdrage leveren aan de werkzaamheden en de sfeer in de groep en het bedrijf.


Jaar van opening

Wij zijn in 1994 als zorgboerderij gestart.