De Reestlandhoeve - Wijngoed en Zorghoeve

Wie zijn we?

Wijngoed de Reestlandhoeve teelt als wijnboerderij de druiven voor haar eigen, internationaal gewaardeerde, Reestlander wijnen. Het jaar rond zijn er diverse werkzaamheden in de wijngaard. In een rustige, natuurrijke omgeving leveren mensen, vanuit hun eigen mogelijkheden, hieraan hun bijdrage.
In het wijnproeflokaal, waar gasten worden ontvangen voor een wijnproeverij of gewoon een kop koffie, is het mogelijk om diverse vaardigheden te leren.
Er is altijd professionele begeleiding op de Reestlandhoeve. Daniëlle Kremer als sociaal pedagogisch hulpverlener en Wilma Huisman als verpleegkundige (BIG geregistreerd) hebben ruime ervaring in de psychiatrie, zorg voor verstandelijk gehandicapten en mensen met een complexe problematiek.


Het werk

In de wijngaard vinden diverse snoei- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Takken snoeien, opbinden, blad verwijderen en oogsten van druiven behoren tot terugkomende werkzaamheden, evenals grasmaaien, vernieuwen van draden en onderhouden van omliggend terrein, onderhoud van aanwezige opstallen, montage- en reparatiewerkzaamheden. Het bijbehorende proeflokaal, waar bezoekers worden ontvangen, wordt netjes gehouden. Bovendien wordt er regelmatig gebakken en gekookt en wordt de (groente-)tuin onderhouden.


Zorghoeve

Wijngoed de Reestlandhoeve, bekend om zijn Reestlander wijnen, biedt als zorghoeve een bijzonder concept van dagbesteding en ambulante begeleiding. Ook wel bekend als Zorghoeve de Reestlandhoeve.

Volwassenen van jong tot oud en met verschillende zorgvragen vinden op de Reestlandhoeve een gezellige, veilige en warme plek, maar ook uitdaging om grenzen te verkennen en te verleggen, om vaardigheden uit te breiden. (Werk-) plezier is essentieel. De werkzaamheden hebben een maatschappelijk nut, ter vergroting van de eigenwaarde en een zo ‘gewoon’ mogelijk leven voor iedereen. Het past in de gewenste ‘vermaatschappelijking’ van zorg: mensen met een beperking weer onderdeel maken van de samenleving.

Deelnemers van de dagbesteding worden zoveel mogelijk beoordeeld op hun kwaliteiten en draaien mee als vrijwilliger met een sterretje. Het sterretje staat voor de extra aandacht en begeleiding die nodig is om de mensen mee te laten doen.

Daar waar er geen actieve deelname meer mogelijk of wenselijk is als vrijwilliger, maar mensen de Reestlandhoeve wel zien als een plek waar ze graag zijn zien en benaderen wij de mensen als onze gast. Een gast die we graag een aangenaam verblijf bieden.

De Reestlandhoeve biedt:

 • Kleinschalige arbeidsgerichte dagbesteding, vrijwilligerswerk (met een sterretje).
 • Belevingsgerichte dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Ambulante begeleiding bij het zelfstandig leren en/of blijven wonen
 • Respijtzorg
 • Sociale activering
 • Het (re)organiseren van het dagelijks leven
 • Leer-/werktrajecten
 • Zorg op maat, uitgaand van eigen kracht
 • Stageplaatsen aan leerlingen uit het bijzonder onderwijs
 • Professionele begeleiding

Dagbesteding en leer-/werktrajecten

Het werk op de Reestlandhoeve is bedoeld om arbeidsritme, sociale contacten en – vaardigheden op te doen of te onderhouden. Bij (jong-)volwassenen leiden de werkzaamheden en de coaching tot groei en ontwikkeling van de eigen mogelijkheden en groei van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Voor ouderen, maar ook (jong-)volwassenen met ernstige problematiek heeft de dagbesteding meer de functie van stabiliseren, behouden wat er is, acceptatie en leren omgaan met de problematiek. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om de arbeidsproductiviteit maar om de zingeving. Het gevoel erbij te horen en mee te doen.
De Reestlandhoeve is een prima plek voor re-activering na langdurige werkloosheid maar ook voor leer-/werktrajecten om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen maken. Hierbij richten wij ons vooral op de zgn. voortrajecten die leiden naar een leer-/werktraject.

Ambulante begeleiding

De Reestlandhoeve biedt naast individuele begeleiding op de Reestlandhoeve ook ambulante begeleiding in de thuissituatie. Bijvoorbeeld om zelfstandig te leren wonen, maar ook om het zolang mogelijk thuis wonen mogelijk te maken en te ondersteunen. Deze hulp, al dan niet in combinatie met dagbesteding, kan bijvoorbeeld bestaan uit het (re)organiseren van de huishouding en van het dagelijks leven. Ook is het mogelijk om u te ondersteunen bij het op orde brengen en/of houden van de administratie. Daar waar onze ondersteuning in samenwerking met uw eigen netwerk niet voldoende is en andere professionele zorg nodig is zullen we deze in overleg met u inschakelen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2012 als zorgboerderij gestart.