Workshopronde 2

AI en zorgboerderijen, ja ook hier. AI, oftewel Kunstmatige Intelligentie, zal tijdens deze workshop worden verkend. We bespreken wat AI precies inhoudt, hoe het momenteel wordt toegepast, en hoe zorgboerderijen het potentieel van AI kunnen benutten binnen hun bedrijfsvoering.

Verandering betekent vaak loslaten van het bekende. Loslaten geeft vrijheid, maar is ook eng. Vooral als de verandering van "bovenaf" wordt opgelegd, heb je het gevoel dat je geen grip meer hebt op wat vertrouwd was. Verandering is onontkoombaar maar moeilijk. Zorgboeren zijn deels ook sterk omdat ze blijven wie ze zijn. Met deze laatste sprekers zoeken wij naar een oplossing hoe je jezelf kunt blijven en toch kunt veranderen. Want de toekomst van de zorg maken we met zijn allen.

  • Workshop 10: AI in de Praktijk: Hulp voor Zorgboeren
  • Tijd: 16:00 –16:45 uur
  • Sprekers: nader te bepalen