Workshopronde 1

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland moet ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijven. Maar hoe gaan we dat organiseren? En hoe kunnen zorgboerderijen daarin een rol spelen?

Tijdens deze workshop horen we vanuit het ministerie van VWS over de ontwikkelagenda voor de langdurige GGZ. Welke concrete acties worden gevraagd? En op welke manier kunnen zorgboeren bijdragen aan het oplossen van deze knelpunten? Ondertussen groeit binnen de GGZ het besef dat het inzetten van een groene omgeving veel invloed heeft op de mentale gezondheid van mensen. Het initiatief ‘De Groene GGZ’ vertelt wat zij al doen om een groene beweging binnen de GGZ tot stand te brengen. Onze kernwaarden sluiten hier uiteraard prachtig op aan. Wat kunnen we van elkaar leren? En welke combinaties kunnen we vanuit onze sector maken?

  • Workshop 2: De toekomst van de GGZ is groen
  • Tijd: 15:00 – 15:45 uur
  • Sprekers: Juliette van Gent, Sr. Beleidsmedewerker Wlz VWS