Workshopronde 1

Het doel van de Hervormingsagenda Jeugd is ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daarom hebben de samenwerkende partijen; cliëntenorganisaties, professionals, jeugdzorginstellingen, gemeenten en het rijk een groot pakket afspraken gemaakt. Zodat de jeugdzorg verbetert en te zorgen dat het financieel betaalbaar blijft. Deze plannen zijn bedoeld voor de periode van 2023 tot 2028 en laten zien welke kant verschillende betrokken partijen gezamenlijk willen opgaan. Uiteraard wordt ook de doorvertaling gemaakt naar wat je er als zorgboerderij mee kan of moet. 

  • Workshop 3: De Hervormingsagenda Jeugd
  • Tijd: 15:00 – 15:45 uur
  • Spreker: Vertegenwoordiger van het ministerie van VWS