Workshopronde 2

De kern van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is dat we iedereen de kans willen geven zich op alle vlakken te ontwikkelen. Zorgboerderijen bieden al jaren mogelijkheden om te leren, nuttig werk te doen, samen te zijn en mee te doen. Maar de druk op de zorg zal ook dit onderdeel van de zorg raken. Tijdens deze workshop zal een spreker vanuit het ministerie van VWS jullie meenemen in de veranderingen die wij vanuit het beleid kunnen verwachten de komende jaren, en krijgen jullie handvatten mee hoe daar op in te spelen. Er zal ook een zorgboerderij aan het woord komen die laat zien hoe je vanuit de zorgboerderij de brug kan slaan naar de gemeenschap buiten de boerderij.

  • Workshop 7: De toekomst van de gehandicaptenzorg
  • Tijd: 16:00 – 16:45 uur
  • Sprekers: Vertegenwoordiger van een zorgboerderij, vertegenwoordiger van het ministerie van VWS