Zarah's Hoeve, centrum voor Mens en Paard

Wie zijn we?

Wie zijn wij?
Zarah’s Hoeve is een Centrum voor Mens en Paard dat in maart 2007 van start is gegaan. Bep Dijkhuizen is initiatiefnemer, bewoonster en bedrijfsleider op de Hoeve. Er zijn vooral paarden, ezels, kippen, een hond, katten en konijnen, 5 varkentjes en twee schapen. Er is een moestuin en een bloementuin.

Er wordt Coaching met Paarden gegeven voor iedereen, maar ook specifiek voor volwassenen en kinderen met psychische problemen, autisme, burnout.

Voor jongeren die niet meer naar school gaan, worden er actviteiten aangeboden die hen helpen sterker te worden, hun talenten te ontdekken en en weg te vinden die bij hen past. Eventueel is het mogelijk ze te begeleiden richting het regulier onderwijs.

Er is ook de mogelijkheid om op zaterdag te komen spelen op de boerderij of met de paarden/ezels bezig te zijn. Ezelwandelingen zijn heel bijzonder!


Het werk

Wat gebeurt er op de zorgboerderij?
De medewerkers op de (zorg)boerderij werken in de moestuin en de bloemen(op natuurlijke wijze aangelegd en onderhouden), verzorgen de paarden, de ezels, en de andere dieren: de kippen, konijnen, de varkentjes, de schapen.

Ze helpen mee in het onderhoud van het terrein/singels, bouwen hokken enz..

We zijn altijd lekker buiten bezig.


dagbesteding, coaching, terugkeer naar onderwijs

Op Zarah’s Hoeve bieden we - onder andere - een plek voor mensen die langdurig werkeloos zijn en weer werkervaring moeten krijgen. Er komen ook mensen voor dagbesteding en toeleiding naar werk. Jongeren komen er omdat ze tijdelijk niet meer naar schaool gaan en hier weer tot rust komen. Daarna werken we aan de mogelijkheid terug naar een vorm van onderwijs te gaan. Ook steeds meer jonge kinderen komen naar de beorderij om te spelen, de dieren te verzorgen of iets met de paarden te doen.

Coaching met paarden
Het Centrum voor Mens en paard richt zich op mensen die voor hun persoonlijke problemen een oplossing zoeken. Vaak doen ze dat met behulp van de paarden, soms met de hond of een van de poezen. Of starend naar de kippen.

Op verzoek kunnen er coachingsgesprekken gehouden worden.

Stages

Er zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen vanuit meerdere opleidingen. Vanaf MBO niveau 1 tot en met HBO, maar ook leerlingen van een praktijkschool en VMBOscholen komen op de boerderij om te leren.


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.