Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorgboerderij De Koningshoeve

Wie zijn we?

Wij, Martin en Marijke, hebben samen met een team van 8 begeleiders de leiding over de boerderij. 

We zullen gezamenlijk de dagtaken verzorgen. In tegenstelling tot veel andere zorgboerderijen zijn wij geen boeren die zorg gaan verlenen, maar zorgverleners met een boerderij. 

De begeleiders van de zaterdaggroep hebben jaren ervaring met het werken met jongeren en werken op de zaterdag met de jongerengroep.


Het werk

Bij de dagelijks voorkomende werk-zaamheden op de boerderij worden de medewerkers actief betrokken. Hierbij valt te denken aan: het voeden en verzorgen van de dieren, onderhouden van het erf en stallen. Daarnaast is er een recreatieruimte, waar de medewerkers zich bezig houden met binnen-activiteiten zoals: knutselen, koken en bakken. We houden met het plannen van de dagtaken rekening met de mogelijkheden en interesses van de zorgvragers.


Onze visie

Medewerkers begeleiden vanuit een christelijke levensvisie. Mensen, met een beperking, een plek bieden, waar ze zich op hun gemak voelen en waar ze nuttig bezig kunnen zijn. Niet afgezonderd, maar midden in de sociale omgeving. Meegeven EN uitdragen dat niemand zo maar leeft. Iedereen is bijzonder en uniek.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.