De Meezinger

Wie zijn we?

Wij zijn Marlou en Eelco Entzinger. Wij willen graag dagbesteding bieden aan diegenen, die net als wij, willen genieten van het buitenleven en van de sfeer die heerst op een boerderij. De boerderij ligt tussen Grou en Akkrum, grenzend aan de Wijde Ee. Op het melkveebedrijf met 100 melkkoeien en bijhorend jongvee zijn er ook nog diverse andere diersoorten aanwezig. De boerderij biedt de mogelijkheid tot zinvolle en leerzame activiteiten.


Het werk

Samen met de boer en boerin wordt de zorg gedragen voor de werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd op de boerderij. Mogelijke werkzaamheden op ‘Zorgboerderij De Meezinger’ zijn: de verzorging van de schapen, varkens, kippen, pony en ander kleinvee. Ook het voeren en verzorgen van het melkvee, de kalveren en het jongvee behoren tot de mogelijkheden. Bovendien zijn er activiteiten in de moestuin en tuinkas mogelijk, onderhoudwerkzaamheden aan de boerderij, werktuigen en machines, snoeien rondom de recreatieplaatsen en houtkloven. Ben je creatief? Ook daarvoor zijn vele materialen en gereedschappen aanwezig!


En verder ...

'Zorgboerderij De Meezinger' is vanaf mei 2008 geopend. We zijn lid van de Vereniging BEZINN (Boeren en Zorg in Noord Nederland) en zijn sinds augustus 2008 in het bezit van het evaluatiecertificaat, een onderdeel van het kwaliteitssysteem dat is opgezet door het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. Sinds november 2010 heeft Zorgboerderij de Meezinger het keurmerk: 'Kwaliteit laat je zien!'.  Bovendien is 'Zorgboerderij De Meezinger' actief lid van de Vereniging BEZINN en mogen wij Zorg in Natura (ZIN) leveren, door de AWBZ erkenning (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) van deze vereniging voor gekwalificeerde zorgboerderijen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.