Zorgboerderij 'Fenna Heerd'

Einde van de nieuwsbrieftraditie

16 jaar lang, twee keer per jaar gaf de Fenna Heerd een nieuwsbrief uit. Voor donateurs van de stichting Vrienden, voor de deelnemers en personeel en vrijwilligers.

door de toenemende regelgeving en vooral door de nieuwe privacywet(AVG) zijn wij genoodzaakt om er mee te stoppen. 

In de nieuwsbrief werden spontane verhaaltjes geschreven over leuke voorvallen, over deelnemers, personeelsleden of vrijwilligers. Door de neiuwe regelgeving gaat het spontane eraf en dat heeft ons doen besluiten met de nieuwsbrief te stoppen.

Op onze site kunt U nog steeds alle informatie vinden op op de site van de zorgboeren kunt U onder het kopje Nieuws, mededellingen vinden, die handig zijn om te weten.

Zie ook: www.fennaheerd.nl
5 januari 2019

16 juni open dag op Fenna Heerd.

16 juni hebben wij een open dag met diverse activiteiten:zoals ponyrijden, rondleidingen, een verloting, grabbelen, kraampjes, een speurtocht, spelletjes en zelfgemaakte kalenders te koop.

Voorts kunt u pannen koeken en een kopje koffie of thee bij ons drinken.

De biologische vleesboerderij Arkema op de Korengarst is eveneens open. Misschien leuk om dit met elkaar te combineren.

10 mei 2018

Open dag Hemelvaartsdag 14 mei

Op 14 mei 2015 hebben we onze jaarlijkse open dag. Er worden rondleidingen gegeven, waarbij verteld wordt over de zorg en de activiteiten, die wij onze deelnemers bieden.

Verder zijn er allerlei spelletjes, die gespeeld kunnen  worden en waarbij de opbrengst naar Jolan gaat. Jolan is ons dorpsgenootje, die ernstig ziek is en een behandeling moet ondergaan in Amerika. Daar is veel geld voor nodig en daar willen wij ons steentje aan bijdragen.

Er kan gesjoeld worden en het spannende muizen en uilen spel kan gespeeld worden etc.

De deelnemers hebben heel hard geknutseld en mooie dingen gemaakt, die we gaan verkopen. O.a  Sideboards voor aan de muur van steigerhout en de echte Fenna Heerdster pindarotjes en heerlijke Groningse pofferts.

De kinderen kunnen gratis paardrijden op Oeps en Dora.

Het zal een gezellige dag worden. Alles is onder dak, dus we zijn niet afhankelijk van het weer. Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd en mocht U een hapje willen eten, dan zijn er de pannenkoeken. Vers en  warm!!

We hopen, dat U allemaal komt. Tot ziens op 14 mei!!

PS: Er is nog veel meer te doen in Noordbroek, de molens, de kerk, aardewerk en strijkijzermuseum en nog veel meer. Kom allemaal kijken!

9 mei 2015

Fenna Heerd in het groen!

Sinds kort is er de mogelijkheid om in een groep mee te draaien op een fruitbedrijf.

De bedoeling is, dat er een groep van 3 deelnemers vanuit de Fenna Heerd dagbesteding gaat volgens op een in de buurt gelegen fruitbedrijf.

Er is een vaste begeleider voor 3 deelnemers aanwezig.

Elke ochtend begint de dag op de Fenna Heerd. Vervolgens gaan zij met de begeleider in de Fenna Heerd auto naar het fruitbedrijf. De werkzaamheden daar zijn: appels plukken, snoeien, druiven plukken, fruit sorteren, werkzaamheden in de winkel, zoals fruit inpakken, vakken vullen, flessen etiketteren etc.

Het is veel buiten zijn en veel wisselende werkzaamheden. Tussen de middag wordt er gegeten in de kantine.

Aan het einde van de dag, wordt er terug gereden naar de Fenna Heerd

Wij zoeken hiervoor deelnemers, die veel begeleiding nodig hebben en die houden van buiten zijn en in de natuur werken.

Er is nog een plaats beschikbaar.

7 november 2013

9 mei Open dag Fenna Heerd.

Op 9 mei, Hemelvaartsdag is de traditionele open dag van Fenna Heerd.

We hopen veel mensen te verwelkomen en rekenen natuurlijk op goed weer!

Er zullen allerlei activiteiten zijn en we verkopen leuke dingetjes, die de deelnemers hebben geknutseld.

Voor een gezellig muziekje zal zeker worden gezorgd.

Graag vertellen we U alles over de manier van zorg verlenen op de Fenna Heerd.

Elk half uur start er een rondleiding door het zorggedeelte van Fenna Heerd.

Voor de donateurs is er gelegenheid, als zij niet aanwezig waren op het jubileum om het extra dikke jubileum/nieuwsbrief/ informatieboekje op te halen.

Het was te kostbaar om dit dikke boekje te verzenden.

Komt allen op 9 mei naar Fenna Heerd!

Zie ook: www.fennaheerd.nl
15 april 2013

10 jaar Fenna Heerd Symposium!

Op 8 november 2012 wordt het 10-jarig jubileum van Fenna Heerd gevierd met een symposium, met als titel:

 

"MAG IK DE DIEREN VERZORGEN? "

 

Wij vieren dit jubileum met een symposium om de aandacht te vestigen op deze bijzondere vorm van dagbesteding, waarin het individu centraal staat en waar de beleving van de deelnemers heel belangrijk is.

Mensen met ernstige beperkingen worden hier in staat gesteld "gewoon" de dieren te verzorgen. Dat geeft onze deelnemers een gevoel van grote eigenwaarde. Het klinkt zo gewoon, maar het is o zo bijzonder!

In samenwerking met de rijksuniversiteit Groningen, zijn we erin geslaagd een aantrekkelijk programma te maken, wat er als volgt uitziet:

 

Programma symposium: "Mag ik de dieren verzorgen?"

13.00uur: Ontvangst met koffie.

13.30 uur: Aagtje ten Have, ouder en bestuurslid: Welkom en opening; uitleg programma.

Terugblik 10 jaar Zorgboerderij Fenna Heerd (korte historie). Wat doen wij nu? Intensiteit van de zorg, activiteiten, betrokkenheid van ouders/familie.

14.00 uur: Dr. Vera Munde, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen afdeling orthopedagogiek: Opgelet! Alertheid bij mensen met meervoudige beperkingen.

14.20 uur: Lies Reitsema, moeder van een deelnemer van Fenna Heerd: Ervaringen in de praktijk.

14.40 uur: Dr. Annette van der Putten, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen afdeling orthopedagogiek: Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: welke vragen hebben zij en wat vraagt dat van ons?

15.10 uur: Joop Bouwkamp, voorzitter Raad van Advies: Sluiting programma.

15.20 uur: Feestelijke en informele bijeenkomst met een hapje en een drankje. Gelegenheid voor rondleidingen verzorgd door begeleiders/vrijwilligers van de Fenna Heerd.

17.00 uur: Einde programma.

 

Tussen de lezingen door zullen korte filmbeelden worden vertoond van een dag Fenna Heerd.

 

Dit programma is voor genodigden, maar mochten er nog plaatsen vrij zijn, dan kunnen die opgevuld worden door mensen, die geinteresseerd zijn in Fenna Heerd en het symposium.

Graag voor 1 november opgeven:

e-mail: magikdedierenverzorgen@fennaheerd.nl

of bellen met:0598452241

 

Zie ook: zie www.fennaheerd.nl bij pagina nieuws.
19 oktober 2012

Fenna Heerd bestaat 10 jaar

In oktober a.s. bestaat de Fenna Heerd 10 jaar. Dit jubileum gaat gevierd worden in november met een symposium genaamd: Mag ik de dieren verzorgen?

Alle deelnemers, ouders, donateurs, belanghebbenden, medewerkers, vrijwilligers en adviseurs zullen een uitnodiging krijgen.
Bij de laatste nieuwsbrief is alvast een vooraankondiging van het symposium gestuurd.  We hopen op 8 november heel veel mensen te mogen begroeten om samen met ons dit jubileum te vieren.
 

 

 

Zie ook: www.fennaheerd.nl
3 september 2012

Dora Paard voor Fenna Heerd

Het twintig jaar oude fjordenpaardje Irma, kameraadje van onze deelnemers op de Fenna Heerd,  kan niet meer zoveel op haar rug dragen. Het paardje lijdt ondermeer aan artrose. Daarom hebben vier leden van de loges van de Odd Fellows via acties geld bij elkaar gebracht voor nog een paardje: Dora van tien jaar oud. Dora is hartelijk ontvangen en hoort er al helemaal bij. Ze is lief en mak en het bevalt over en weer prima

2 maart 2012

Begeleiders volgden cursussen.

De begeleiders van Stichting Zorgboerderij Fenna Heerd hebben diverse cursussen gevolgd om veiligheid en kundigheid te vergroten.

Eerst was er de BHV herhalingscursus, waaraan alle personeelsleden hebben meegedaan. Iedereen heeft met een goed gevolg het certificaat verlengd.

Daarna hebben we een cursus voetmassage gehad onder leiding van Miranda Dreyer uit Noordbroek. Met deze techniek, kunnen we deelnemers, die lichamelijk niet zo veel mogelijkheden hebben verwennen.

Tot slot was er nog de cursus medicatie onder leiding van onze dokter dhr. Muller. Hij heeft ons uitgelegd, welke medicatie er gegeven wordt op de Fenna Heerd, wat de bijwerkingen kunnen zijn etc.

Vervolgens heeft hij alle personeelsleden, die medicijnen toedienen geautoriseerd om deze handelingen te verrichten.

2 maart 2012

Verlenging Keurmerk

Stichting Zorgboerderij Fenna Heerd is een organisatie waar mensen met een complexe ondersteuningsvraag een warme en veilige woon- en werkomgeving vinden.

Vanuit een professionele opzet worden de deelnemers ondersteunt door een team van betrokken medewerkers. De professionaliteit uit zich in de respectvolle wijze waarop met deelnemers wordt omgegaan en uit de organisatie rond medewerkers en vrijwilligers. De voorzieningen zijn eenvoudig maar effectief, knelpunten zijn door de organisatie zelf geconstateerd en als actiepunt opgenomen. De werkwijze komt aantoonbaar overeen met de wijze waarop e.e.a. in het kwaliteitshandboek is omschreven.

Op grond van deze toetsing is aan de Stichting Fenna Heerd te Noordbroek wederom het kwaliteits waarborgkeurmerk toegekend.

Zie ook: www.fennaheerd.nl
2 maart 2012

Nieuwe website voor Fenna Heerd.

Sinds september 2011 is de nieuwe website in de lucht. We zijn trots op het resultaat. Ga snel kijken, op www.fennaheerd.nl.

Zie ook: www.fennaheerd.nl
2 maart 2012