Zorgboerderij Gewoon IK

Wie zijn we?

Gewoon Ik is een zorgboerderij voor kinderen met een beperking. Wij werken vanuit de mogelijkheden van het kind als individu. Wij kijken naar de talenten en interesses van elk kind afzonderlijk. Op grond van deze informatie maken wij een begeleidingsplan met relevante doelen voor het kind.

Het hoofddoel van de ontwikkeling gerichte begeleiding is de kinderen passende mogelijkheden te bieden om verder te groeien in hun ontwikkeling op alle mogelijke vlakken dus zowel lichamelijk, geestelijk en op educatief gebied.

We werken in groepjes van maximaal 5 kinderen in een groep met twee begeleiders.

Frequentie: 8 dagdelen per week en meerdere logeerweekenden per maand.

De algemene doelen zijn:

  • ∑ Ontwikkelen zelfredzaamheid
  • ∑ Ontwikkelen van algemene zelfstandigheid
  • ∑ Ontwikkelen sociale vaardigheden
  • ∑ Ontwikkelen communicatieve vaardigheden
  • ∑ Ontwikkelen en uitbreiden lichamelijke ontwikkeling
  • ∑ Ontwikkelen schoolvaardigheden
  • ∑ Ontwikkelen en bevorderen persoonlijke hygiŽne
  • ∑ Alle verdere bijkomende ontwikkelingen

De ontwikkeling - en leerdoelen worden door de alledaagse bezigheden heen verweven. De alledaagse bezigheden zijn: de dagelijkse boodschappen doen, de dieren verzorgen, lezen en rekenen. We besteden erg veel aandacht aan de interactie met andere personen en dieren.

Wij maken ieder kwartaal een aanvulling of uitbreiding op het bestaande begeleidingsplan zover dit nodig is. Een keer per jaar of zo nodig zijn er meerdere besprekingen met de ouders, verzorgers en het sociale netwerk van het kind.

De begeleiders observeren, motiveren en stimuleren de kinderen telkens om iedere keer weer een stapje verder te komen. De begeleiders zorgen voor een duidelijke en stimulerend dagprogramma.


Het werk

Wij doen de dagbesteding niet op de boerderij zelf. Wij kiezen ervoor om in het reguliere bedrijfsleven te werken met onze deelnemers. Dit kan in verschillende zaken zijn, een supermarkt, restaurant of winkel dit ligt aan de interesse van de deelnemer. Dit werk wordt een op een begeleid door een van onze begeleidsters.


Klachtenprocedure

Gewoon IK beschikt over een klachtenprocedure conform de wettelijke voorschriften en de kwaliteitseisen van de Federatie Landbouw en Zorg. 

Op basis van dit kader heeft Gewoon IK de volgende procedure ingesteld. Deze is terug te vinden op deze site op url: https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-gewoon-ik/zorg

Er is een klachtenfunctionaris in de organisatie aangewezen die de klachten onafhankelijk van de organisatie beoordeelt. De zorgboerin waarborgt de onafhankelijkheid van deze functionaris. De klachtenfunctionaris behandelt alle zaken die niet geschikt kunnen worden tussen de klager en de medewerker over wie geklaagd wordt. De beklaagde kan desgewenst anderen bij deze gesprekken betrekking indien dit leidt tot een betere of snellere oplossing van de klacht.

Daarboven is er een vertrouwenspersoon aangesteld, met wie de klager in vertrouwen over zijn/haar klacht kan praten. De vertrouwenspersoon zal indien van toepassing de deelnemer wijzen op de klachtenprocedure en de klachtenfunctionaris.

De klacht wordt schriftelijk of via een e-mailbericht ingediend bij de zorgboerin. Zij beoordeelt op basis van beschreven criteria of de klacht terecht is en in behandeling genomen kan worden. Zij communiceert haar oordeel met de betrokken partijen. Indien de uitkomst van deze procedure niet leidt tot het oplossen van de onvrede, zal de klager worden doorverwezen naar de klachtencommissie van 'Landbouw en zorg'. Ook kan de klager ervoor kiezen om gebruik te maken van de geschillencommissie 'Landbouw en Zorg'.

(zie bijgevoegde procedure) 


Jaar van opening

Wij zijn in 2014 als zorgboerderij gestart.